Lịch thi và DS thi chuẩn đầu ra NLNN đợt tháng 3 năm 2019

14/03/2019 10:23

Khoa thông báo Lịch thi và các danh sách thi Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt tháng 3 năm 2019, như sau:

  1. Lịch thi
  2. Danh sách phòng thi các kỹ năng Nghe, Đọc, Viết
  3. Danh sách phòng thi kỹ năng Nói
  4. Danh sách SV được miễn thi

1. Lịch thi:

 

2. Danh sách phòng thi (các kỹ năng Nghe, Đọc Viết):

3. Danh sách thi kỹ năng Nói:

4. Danh sách SV được miễn thi (đợt tháng 3 năm 2019)

Số TT Họ và  Tên Ngày sinh Giới tính Lớp Số điểm  Chứng chỉ Ngày cấp Ghi chú
1 Phạm Minh Hòa 30/10/1996 Nữ 14A1 605 TOEIC 27/05/2018  
2 Nguyễn Thanh Bình 02/05/1996 Nam 14A1 490 TOEIC 14/10/2018  
3 Bùi Công  Quang 22/02/1995 Nam 16A3 665 TOEIC 27/08/2018  
(44828 lần xem)