Thông báo số 1 v/v Tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên cuối khóa năm học 2018-2019

20/03/2019 15:08
Thực hiện kế hoạch học kỳ 2 năm học 2018-2019,

Khoa CNTT thông báo tổ chức Tuần Sinh hoạt Công dân - Sinh viên cuối khóa (SH CDSV CK) năm học 2018-2019 như sau:

 1. Đối tượng: sinh viên xếp hạng Năm 4 (tích lũy từ 105 tín chỉ trở lên) chưa hoàn thành SH CDSV CK
 2. Đăng ký: sinh viên thuộc diện trên thực hiện đăng ký lớp tín chỉ SH CDSV CK tương ứng trong thời gian từ 09:00 21/03 đến trước 17:00 23/03
 3. Lịch sinh hoạt:
  1. Nội dung Hướng nghiệp: chiều 29/03/2019 (có thông báo cụ thể sau)
  2. Nội dung Chính trị, Pháp luật: chiều 08/04/2019 (có thông báo cụ thể sau)
 4. Kiểm tra, Đánh giá:
  • SV tham dự đầy đủ các nội dung sinh hoạt mới được tham gia thi nội dung SH CDSV CK.
  • Hình thức thi: tại phòng máy
  • Lịch thi: theo lịch thi do khoa sắp xếp.

Lưu ý: Sinh viên phải hoàn thành nội dung SH CDSV CK (có kết quả Đạt) mới được xét công nhận tốt nghiệp.

(42554 lần xem)