Danh sách các lớp hành chính 1910A

22/08/2019 06:14
Khoa CNTT thông báo
Tags: Tuyển sinh,
STT Lớp HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH
1 1910A01 Vũ Trọng An '17/09/2001
2 1910A01 Nguyễn Ngọc Anh '01/04/2001
3 1910A01 Phạm Vũ Duy Anh '18/11/2001
4 1910A01 Trần Thị Anh '01/11/2001
5 1910A01 Lại Văn Bằng '13/05/2001
6 1910A01 Bùi Minh Chiến '13/07/2001
7 1910A01 Trần Thị Kiều Diễm '26/02/2001
8 1910A01 Nguyễn Thị Mỹ Duyên '28/01/2001
9 1910A01 Phan Anh Dũng '19/06/2001
10 1910A01 Phạm Văn Dương '13/09/2001
11 1910A01 Đào Tiến Đạt '29/07/2001
12 1910A01 Nguyễn Tiến Đạt '05/06/2001
13 1910A01 Nguyễn Đắc Đoàn '13/06/2001
14 1910A01 Hoàng Minh Đức '09/07/2001
15 1910A01 Đào Hương Giang '30/01/2001
16 1910A01 Hạng Thị '20/12/2001
17 1910A01 Trịnh Thị Thu '26/01/2001
18 1910A01 Thân Lam Hải '19/10/2001
19 1910A01 Vũ Thị Bích Hạnh '05/12/2001
20 1910A01 Đinh Thị Thu Hiền '28/07/2001
21 1910A01 Đào Mạnh Hiếu '30/04/2001
22 1910A01 Nguyễn Minh Hiếu '29/11/2001
23 1910A01 Triệu Nguyễn Hiếu '12/06/2001
24 1910A01 Nguyễn Thị Thu Hoài '10/01/2001
25 1910A01 Vũ Đức Hoàng '06/05/2001
26 1910A01 Nguyễn Duy Huy '21/02/2001
27 1910A01 Trần Quang Huy '26/08/2001
28 1910A01 Nguyễn Thanh Huyền '01/01/2001
29 1910A01 Lê Trọng Hùng '06/06/2001
30 1910A01 Phạm Việt Hùng '01/06/2001
31 1910A01 Đào Huy Hưng '10/10/2001
32 1910A01 Hoàng Thị Thu Hương '17/07/2001
33 1910A01 Trần Gia Khang '01/03/2001
34 1910A01 Nguyễn Văn Khương '27/07/2001
35 1910A01 Nguyễn Ngọc Lâm '02/06/2001
36 1910A01 Đỗ Thị Liên '21/09/2001
37 1910A01 Nguyễn Đỗ Linh '11/10/2001
38 1910A01 Vũ Thanh Loan '05/06/2001
39 1910A01 Nguyễn Hoàng Long '22/09/2001
40 1910A01 Nguyễn Văn Lực '23/04/2001
41 1910A01 Nguyễn Hữu Mạnh '29/06/2001
42 1910A01 Tạ Đức Mạnh '20/10/2001
43 1910A01 Lê Đức Minh '21/10/2001
44 1910A01 Chử Văn Nam '23/06/2001
45 1910A01 Trần Văn Nam '30/05/2001
46 1910A01 Nguyễn Hồng Ngọc '20/07/2001
47 1910A01 Nguyễn Đức Nguyên '09/03/2001
48 1910A01 Đặng Thị Thanh Nhung '07/07/2001
49 1910A01 Đặng Ngọc Phúc '16/07/2001
50 1910A01 Đào Anh Quân '15/07/2001
51 1910A01 Lê Mạnh Quân '08/01/2001
52 1910A01 Đỗ Duy Quyền '20/06/2000
53 1910A01 Đinh Trường Sơn '28/12/2001
54 1910A01 Nguyễn Đình Tài '23/11/2001
55 1910A01 Nguyễn Công Tình '09/05/2001
56 1910A01 Hoàng Văn Tuấn '11/06/2001
57 1910A01 Nguyễn Ngọc Tùng '18/12/2001
58 1910A01 Nguyễn Hữu '16/02/2001
59 1910A01 Thanh '25/11/2001
60 1910A01 Đỗ Ngọc Thái '03/04/2001
61 1910A01 Trần Phương Thảo '07/12/2001
62 1910A01 Nguyễn Quang Thắng '11/10/2001
63 1910A01 Phạm Đình Thiên '23/01/2001
64 1910A01 Đào Thị Xuân Thu '29/08/2001
65 1910A01 Nguyễn Thị Thương '28/04/2001
66 1910A01 Cao Thế Trung '21/02/2001
67 1910A01 Trần Viết Trường '27/09/2001
68 1910A01 Nguyễn Thị Thu Uyên '02/11/2000
69 1910A01 Trần Văn Việt '07/08/2001
70 1910A01 Tô Thế Vinh '05/12/2001
71 1910A01 Phạm Thế Vỹ '02/01/2001
72 1910A02 Bùi Việt Anh '01/05/2001
73 1910A02 Hoàng Việt Anh '01/01/2001
74 1910A02 Nguyễn Quang Đức Anh '08/07/1998
75 1910A02 Phan Quốc Anh '08/04/2001
76 1910A02 Trần Thị Ánh '08/01/2001
77 1910A02 Đỗ Thị Bích '19/11/2001
78 1910A02 Bùi Đức Chính '24/09/2001
79 1910A02 Nguyễn Thị Dơn '31/12/2001
80 1910A02 Tăng Văn Dũng '08/03/2001
81 1910A02 Đỗ Hồng Dương '17/12/2001
82 1910A02 Phạm Văn Dương '07/10/2001
83 1910A02 Đinh Công Đạt '12/04/2001
84 1910A02 Phạm Tiến Đạt '01/03/2001
85 1910A02 Nguyễn Tiến Đông '02/02/2001
86 1910A02 Lê Đình Đức '07/11/2001
87 1910A02 Mai Đức Giang '21/06/2001
88 1910A02 Mai Thị '16/03/2001
89 1910A02 Trịnh Thanh Hải '18/08/2001
90 1910A02 Trần Thị Hạ '19/06/2001
91 1910A02 Đàm Thu Hằng '25/10/2001
92 1910A02 Lê Thị Hiền '04/12/2001
93 1910A02 Đỗ Trần Trọng Hiếu '25/07/2001
94 1910A02 Nguyễn Trọng Hiếu '06/12/2001
95 1910A02 Trịnh Chung Hiếu '10/01/2001
96 1910A02 Nguyễn Ngọc Huy Hoàng '18/07/2001
97 1910A02 Trần Thị Hồng '24/06/2001
98 1910A02 Nguyễn Quang Huy '05/12/2001
99 1910A02 Vương Quang Huy '26/02/2001
100 1910A02 Nguyễn Thị Huyền '07/03/2001
101 1910A02 Nguyễn Huy Hùng '17/03/2001
102 1910A02 Trần Mạnh Hùng '03/02/2001
103 1910A02 Lê Mạnh Hưng '12/02/2001
104 1910A02 Nguyễn Thị Lan Hương '25/12/2001
105 1910A02 Vũ Văn Khang '07/04/2001
106 1910A02 Đinh Thị Lam '07/12/2001
107 1910A02 Vũ Đình Tùng Lâm '17/03/2001
108 1910A02 Lê Thị Liên '27/05/2001
109 1910A02 Nguyễn Thị Thúy Linh '12/02/2001
110 1910A02 Dương Thành Long '29/01/2001
111 1910A02 Nguyễn Khắc Long '30/01/2001
112 1910A02 Cáp Thị Hải Ly '24/09/2001
113 1910A02 Nguyễn Văn Mạnh '15/06/2001
114 1910A02 Tô Đức Mạnh '15/06/2001
115 1910A02 Lê Quang Minh '31/08/2001
116 1910A02 Nguyễn Giang Nam '09/12/2001
117 1910A02 Nguyễn Anh Núi '25/08/2001
118 1910A02 Nguyễn Hồng Ngọc '29/07/2001
119 1910A02 Phạm Văn Nguyên '19/05/2001
120 1910A02 Phạm Thị Nhung '10/12/2001
121 1910A02 Nguyễn Đình Phước '18/06/2000
122 1910A02 Đỗ Hồng Quân '11/02/2001
123 1910A02 Nguyễn Minh Quân '26/02/2001
124 1910A02 Mai Thế Quyền '11/12/2001
125 1910A02 Nguyễn Đức Sơn '03/10/2001
126 1910A02 Lê Thanh Tâm '14/09/2001
127 1910A02 Nguyễn Hữu Tình '30/01/2001
128 1910A02 Lê Anh Tuấn '31/03/2001
129 1910A02 Nguyễn Ngọc Tùng '16/01/2001
130 1910A02 Nguyễn Ngọc '24/09/2001
131 1910A02 Ngô Thanh Thái '04/11/2001
132 1910A02 Nguyễn Minh Thành '11/12/2001
133 1910A02 Trịnh Thị Thảo '01/07/2001
134 1910A02 Nguyễn Tử Thắng '06/04/2000
135 1910A02 Lương Đức Thiện '23/12/2000
136 1910A02 Nguyễn Hoài Thu '25/06/2001
137 1910A02 Lê Thùy Trang '21/04/2001
138 1910A02 Phạm Thành Trung '10/01/2001
139 1910A02 Văn Minh Trường '07/11/2001
140 1910A02 Nguyễn Đình Văn '15/12/2001
141 1910A02 Vũ Bá Việt '30/01/2001
142 1910A02 Nguyễn Hữu '16/02/2001
143 1910A02 Nguyễn Hải Yến '19/04/2001
144 1910A03 Nguyễn Tuấn Anh '28/06/2001
145 1910A03 Tạ Việt Anh '19/01/2001
146 1910A03 Đào Gia Bảo '24/12/2001
147 1910A03 Vũ Thị Bích '29/04/2001
148 1910A03 Nguyễn Công Chính '16/10/2001
149 1910A03 Nguyễn Thị Phương Dung '15/10/2001
150 1910A03 Vũ Tiến Dũng '29/03/2001
151 1910A03 Kiều Hoàng Dương '10/04/2001
152 1910A03 Phan Thị Thùy Dương '18/10/2001
153 1910A03 Đinh Quốc Đạt '11/07/2001
154 1910A03 Phùng Văn Đạt '28/06/2001
155 1910A03 Dương Minh Đức '30/03/2001
156 1910A03 Ngô Văn Đức '20/10/2001
157 1910A03 Nguyễn Trường Giang '22/08/2001
158 1910A03 Nguyễn Sơn '18/08/2001
159 1910A03 Hoàng Hải '31/01/2001
160 1910A03 Vũ Văn Hải '21/12/2001
161 1910A03 Nguyễn Thị Hằng '04/01/2001
162 1910A03 Phạm Thị Thu Hiền '28/01/2001
163 1910A03 Hà Đức Hiếu '12/10/2001
164 1910A03 Nguyễn Trung Hiếu '08/12/2001
165 1910A03 Đỗ Mai Hoa '19/08/2001
166 1910A03 Nguyễn Vũ Hoàng '10/09/2001
167 1910A03 Tạ Thị Minh Huệ '04/04/2001
168 1910A03 Cấn Duy Huy '23/08/2001
169 1910A03 Nguyễn Sỹ Huy '25/04/2001
170 1910A03 Lê Thị Huyền '10/04/2001
171 1910A03 Nguyễn Thị Huyền '15/01/2001
172 1910A03 Nguyễn Mạnh Hùng '15/11/2001
173 1910A03 Nghiêm Bá Hưng '24/06/2001
174 1910A03 Phạm Lê Trung Kiên '09/11/2001
175 1910A03 Trần Quang Khanh '12/02/2001
176 1910A03 Nguyễn Thị Lan '23/07/2001
177 1910A03 Nguyễn Văn Lập '15/04/2001
178 1910A03 Bùi Khánh Linh '24/09/2001
179 1910A03 Nguyễn Văn Linh '09/08/2001
180 1910A03 Đặng Hoàng Long '30/01/2001
181 1910A03 Trần Đức Long '25/09/2001
182 1910A03 Nông Thị Tuyết Mai '29/10/2001
183 1910A03 Nguyễn Văn Mạnh '01/10/2001
184 1910A03 An Văn Minh '14/03/2001
185 1910A03 Nguyễn Công Minh '27/10/2001
186 1910A03 Nguyễn Phương Nam '19/11/2001
187 1910A03 Dương Quỳnh Nga '01/03/2001
188 1910A03 Nguyễn Xuân Ngọc '25/01/2000
189 1910A03 Nguyễn Thị Nguyệt '06/11/2001
190 1910A03 Trương Kiều Oanh '01/02/2001
191 1910A03 Nguyễn Thị Phương '10/08/2001
192 1910A03 Đỗ Minh Quân '27/07/2001
193 1910A03 Nguyễn Phan Quân '30/10/2001
194 1910A03 Trần Thế Quyền '24/03/2001
195 1910A03 Phạm Thanh Sơn '16/10/2001
196 1910A03 Mạc Đức Tân '02/08/2001
197 1910A03 Nguyễn Đình Tịnh '01/01/2001
198 1910A03 Lê Công Tuấn '26/11/2001
199 1910A03 Lê Ngọc Tuyền '08/06/2001
200 1910A03 Nguyễn Xuân '02/01/2001
201 1910A03 Phạm Quang Thái '24/12/2001
202 1910A03 Trịnh Tuấn Thành '01/03/2001
203 1910A03 Chu Văn Thắng '14/02/1999
204 1910A03 Trần Đức Thắng '04/08/2001
205 1910A03 Phùng Kim Thiện '10/06/2001
206 1910A03 Trần Hoài Thu '20/12/2001
207 1910A03 Nguyễn Thị Thu Trang '22/12/2001
208 1910A03 Trần Đức Trung '18/02/2001
209 1910A03 Vũ Xuân Trường '22/12/2001
210 1910A03 Nguyễn Công Viên '20/12/2001
211 1910A03 Chu Thế Vinh '19/10/2001
212 1910A03 Nguyễn Hữu '23/07/2001
213 1910A03 Nguyễn Thị Hải Yến '28/06/2001
214 1910A04 Lê Thị Mai Anh '06/04/2001
215 1910A04 Nguyễn Tuấn Anh '17/12/2001
216 1910A04 Trần Kim Anh '24/08/2001
217 1910A04 Nguyễn Đình Bảo '25/11/2001
218 1910A04 Nguyễn Trần Cường '15/06/2000
219 1910A04 Lê Huân Chương '15/12/2001
220 1910A04 Hoàng Duy '09/07/2001
221 1910A04 Mầu Văn Tiến Dũng '22/05/2001
222 1910A04 Lê Thùy Dương '01/11/2001
223 1910A04 Hứa Quốc Đảng '27/02/2001
224 1910A04 Lê Quang Đạt '08/07/2001
225 1910A04 Trần Tiến Đạt '05/11/2001
226 1910A04 Đỗ Văn Đức '15/09/2001
227 1910A04 Nguyễn Ngọc Đức '29/12/2001
228 1910A04 Nguyễn Việt Giang '11/10/2001
229 1910A04 Nguyễn Thị Thu '21/10/2001
230 1910A04 Nguyễn Đức Hải '23/03/2001
231 1910A04 Hà Thị Hạnh '26/07/2001
232 1910A04 Quang Thị Thuý Hằng '10/01/2001
233 1910A04 Vũ Thị Thúy Hiền '09/12/2001
234 1910A04 Nguyễn Đức Hiếu '15/10/2001
235 1910A04 Nguyễn Trung Hiếu '26/02/2001
236 1910A04 Phạm Đức Hoàng '06/07/2001
237 1910A04 Ngô Minh Hòa '08/01/2001
238 1910A04 Hoàng Quang Huy '27/02/2001
239 1910A04 Từ Ngọc Huy '08/05/2001
240 1910A04 Ma Thị Huyền '03/12/2001
241 1910A04 Nguyễn Thị Huyền '08/03/2000
242 1910A04 Đỗ Mạnh Hùng '21/08/2001
243 1910A04 Nguyễn Mạnh Hùng '23/02/2001
244 1910A04 Trần Quốc Hưng '09/06/2001
245 1910A04 Trần Trung Kiên '07/11/2001
246 1910A04 Bế Quốc Khánh '09/01/2001
247 1910A04 Nguyễn Thị Ngọc Lan '05/02/2001
248 1910A04 Nguyễn Thị '05/08/2001
249 1910A04 Lê Mai Linh '19/07/2001
250 1910A04 Nguyễn Văn Linh '13/01/2000
251 1910A04 Mai Thế Long '29/11/2001
252 1910A04 Bùi Đức Lộc '18/07/1998
253 1910A04 Dương Nghĩa Mạnh '14/01/2001
254 1910A04 Nguyễn Văn Mạnh '29/12/2001
255 1910A04 Bùi Quang Minh '30/10/2001
256 1910A04 Trần Đức Minh '19/01/2001
257 1910A04 Nguyễn Thanh Nam '21/07/2001
258 1910A04 Trần Bá Nghiệp '11/10/2001
259 1910A04 Phạm Bích Ngọc '18/02/2001
260 1910A04 Trịnh Bá Nhất '18/03/2001
261 1910A04 Lê Ngọc Phan '05/03/2001
262 1910A04 Trần Thu Phương '20/12/2001
263 1910A04 Hà Anh Quân '15/05/2001
264 1910A04 Vũ Minh Quân '22/08/2001
265 1910A04 Trần Thị Như Quỳnh '08/11/2001
266 1910A04 Trần Ngọc Sơn '19/05/2001
267 1910A04 Nguyễn Văn Tiến '08/09/2001
268 1910A04 Trần Viết Toản '16/07/2001
269 1910A04 Nguyễn Như Tuấn '31/08/2001
270 1910A04 Nguyễn Thị Ánh Tuyết '10/06/2001
271 1910A04 Phạm Lê Việt '14/10/2001
272 1910A04 Đỗ Văn Thanh '06/03/2001
273 1910A04 Đoàn Phương Thảo '05/04/2001
274 1910A04 Dương Văn Thắng '12/05/2001
275 1910A04 Vũ Đức Thắng '30/11/2001
276 1910A04 Nguyễn Quang Thình '26/01/2001
277 1910A04 Cao Thị Thu Thủy '26/10/2001
278 1910A04 Trần Quỳnh Trang '07/06/2001
279 1910A04 Trần Văn Trung '14/03/2001
280 1910A04 Nguyễn Văn Úc '09/11/2000
281 1910A04 Lê Đức Việt '09/04/2001
282 1910A04 Hoàng Thị Vinh '01/01/2001
283 1910A04 Trương Quốc Vương '10/08/2001
284 1910A04 Phạm Thị Yến '21/01/2001
285 1910A05 Nguyễn Đình Việt Anh '22/01/2001
286 1910A05 Nguyễn Tuấn Anh '25/02/2001
287 1910A05 Trần Lan Anh '03/09/2001
288 1910A05 Trần Văn Ngọc Bảo '08/09/2001
289 1910A05 Lê Hà Chi '29/10/2001
290 1910A05 Nguyễn Ngọc Danh '05/08/1997
291 1910A05 Nguyễn Phước Duy '29/08/2001
292 1910A05 Phạm Lân Dũng '04/03/2001
293 1910A05 Nguyễn Xuân Dương '21/09/2001
294 1910A05 Dương Thành Đạt '24/10/2001
295 1910A05 Mai Thành Đạt '19/09/2001
296 1910A05 Nguyễn Nho Định '19/07/2001
297 1910A05 Hoàng Minh Đức '22/05/2001
298 1910A05 Triệu Anh Đức '03/08/2001
299 1910A05 Đỗ Xuân '22/01/2001
300 1910A05 Nguyễn Thu '26/06/2001
301 1910A05 Nguyễn Đức Hải '10/09/2001
302 1910A05 Trương Hồng Hạnh '14/12/2001
303 1910A05 Nguyễn Thị Ngọc Hân '28/01/2001
304 1910A05 Nguyễn Minh Hiếu '10/06/2001
305 1910A05 Phạm Minh Hiếu '02/10/2001
306 1910A05 Lò Tuấn Hiệp '27/10/2001
307 1910A05 Triệu Lê Hoàng '05/10/2001
308 1910A05 Vũ Đình Hòa '17/01/2001
309 1910A05 Lê Văn Huy '16/01/2001
310 1910A05 Trần Nguyễn Việt Huy '29/08/2001
311 1910A05 Ngô Thị Thanh Huyền '08/06/2001
312 1910A05 Nguyễn Thu Huyền '07/03/2001
313 1910A05 Lê Mạnh Hùng '17/04/2001
314 1910A05 Nguyễn Triệu Hùng '16/05/2001
315 1910A05 Vũ Quốc Hưng '20/02/2001
316 1910A05 Đinh Huy Khánh '28/06/2001
317 1910A05 Đinh Quang Khải '18/07/2001
318 1910A05 Lê Văn Lâm '11/10/2001
319 1910A05 Vũ Thị Lệ '13/12/2001
320 1910A05 Nghiêm Thị Thu Linh '18/05/2001
321 1910A05 Vũ Thị Thùy Linh '29/04/2001
322 1910A05 Nguyễn Hải Long '14/01/2001
323 1910A05 Đỗ Đức Lộc '22/09/2001
324 1910A05 Nguyễn Đức Mạnh '30/10/2001
325 1910A05 Nguyễn Văn Mạnh '08/01/2001
326 1910A05 Hoàng Đức Minh '06/06/2001
327 1910A05 Bùi Thị My '17/01/2001
328 1910A05 Trần Thành Nam '24/09/2001
329 1910A05 Đàm Đức Ngọc '05/06/2001
330 1910A05 Hồ Thảo Nguyên '18/04/2001
331 1910A05 Nguyễn Long Nhật '24/05/2001
332 1910A05 Nguyễn Hồng Phong '14/06/2001
333 1910A05 Trần Văn Quang '08/08/2001
334 1910A05 Khuất Đình Quân '27/05/2001
335 1910A05 Tống Văn Quý '07/06/2001
336 1910A05 Phạm Xuân Sang '04/08/2001
337 1910A05 Chu Đình Thế Tài '12/01/2001
338 1910A05 Trần Văn Tiến '05/03/2001
339 1910A05 Bùi Minh Tuấn '10/08/2001
340 1910A05 Hà Văn Tùng '26/03/2001
341 1910A05 Dương Văn '17/10/2001
342 1910A05 Nguyễn Ngọc Tường '25/09/2001
343 1910A05 Nguyễn Thị Phương Thanh '25/08/2001
344 1910A05 Hoàng Thị Phương Thảo '16/02/2001
345 1910A05 Nguyễn Như Thắng '08/03/2001
346 1910A05 Nguyễn Yến Thi '06/04/2001
347 1910A05 Vũ Đức Thọ '26/11/2001
348 1910A05 Nguyễn Thị Thủy '09/05/2001
349 1910A05 Bùi Đức Trung '07/08/2001
350 1910A05 Nguyễn Đức Trường '25/05/2001
351 1910A05 Lê Thị Uyên '14/04/2001
352 1910A05 Lưu Đức Việt '24/01/2001
353 1910A05 Phạm Xuân Vinh '31/07/2001
354 1910A05 Tạ Minh Vượng '16/01/2001
(47683 lần xem)