Thông báo Hội thảo Hướng nghiệp dành cho sinh viên cuối khóa

04/10/2019 15:47
Thông báo Hội thảo Hướng nghiệp dành cho sinh viên cuối khóa Để chuẩn bị cho công tác xét tốt nghiệp cho sinh viên , Khoa tổ chức Hội thảo hướng nghiệp trong khuôn khổ "Sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa" năm học 2019 - 2020, cụ thể:
  1. Thời gian: 8h00 - 11h00 ngày 12/10/2019
  2. Địa điểm: P52 - Khu giảng đường - Khoa CNTT 
  3. Đối tượng:
    • Sinh viên các khóa 1610A trở về trước đủ điều kiện thực hiện đăng kí vào lớp CDSVCK trên hệ thống CTMS.
    • CB, GV theo triệu tập
  4. Lưu ý: 
    Sinh viên cần tham dự cả 2 nội dung SH CDSV cuối khoá (Hướng nghiệp, Chịnh trị-Pháp luật) để được dự thi SH CDSV cuối khoá.
(40913 lần xem)