Thông báo kết quả xét cấp Khoa về việc cấp học bổng KKHT Học kỳ 2+3 năm học 2018-2019

22/10/2019 10:26
Khoa CNTT thông báo kết quả xét cấp Khoa về việc cấp học bổng HK2+3 năm học 2018-2019, như sau:

1. Danh sách dự kiến đề nghị được xét cấp học bổng Khuyến khích học tập

Những sinh viên trong danh sách này cần: 

(1) Cung cấp số Tài khoản và tên Chi nhánh Ngân hàng và một số thông tin khác theo form trước 09:00 ngày 29/10/2019 (chú ý khai forrm đúng yêu cầu và chỉ 1 lần)

(2) phải đến P17 ký danh sách xác nhận thông tin đã cung cấp
từ 9:30 ngày 30/10/2019 đến trước 11:00 ngày 30/10/2019.

Sinh viên không hoàn thành cả 2 yêu cầu (1) và (2) trên sẽ bị loại khỏi danh sách đề nghị

Danh sách dự kiến đề nghị xét cấp học bổng này bao gồm:

TT HỌ VÀ TÊN  NGÀY SINH  LỚP  ĐIỂM HỌC TẬP ĐIÊM
RÈN
LUYỆN
HỌC BỔNG
LOẠI
1 Đỗ Thị Minh Châm '25/05/1997 1510A01 3,75 82 Giỏi
2 Phùng Văn Dương '28/02/1997 1510A01 3,29 90 Giỏi
3 Nguyễn Trọng Hiếu '06/11/1997 1510A01 2,74 83 Khá
4 Nguyễn Phương Nam '16/06/1997 1510A01 3,11 86 Khá
5 Chu Văn Thành '05/02/1997 1510A01 2,88 83 Khá
6 Bùi Tiến Anh '05/12/1997 1510A02 3,33 77 Khá
7 Lã Thái Dương '20/12/1997 1510A03 3,17 81 Khá
8 Hoàng Thị Hồng Hạnh '19/10/1997 1510A06 2,87 70 Khá
9 Phạm Đức Liêm '19/10/1997 1510A06 2,61 72 Khá
10 Nguyễn Vương Tài Mẫn '06/12/1997 1510A06 3,05 74 Khá
11 Nguyễn Duy Thành '07/05/1998 1610A01 3,47 87 Giỏi
12 Nguyễn Thị Thu '17/04/1998 1610A01 2,64 77 Khá
13 Nguyễn Thị Thúy '06/09/1998 1610A01 2,71 80 Khá
14 Nguyễn Văn Trung '12/11/1997 1610A01 3,04 96 Khá
15 Bùi Văn Sao '07/12/1998 1610A02 2,75 82 Khá
16 Lê Thị Yên '13/04/1998 1610A02 3,15 83 Khá
17 Nguyễn Thị Nhường '31/07/1998 1610A03 2,9 82 Khá
18 Bùi Công Quang '22/02/1995 1610A03 3,34 87 Giỏi
19 Lê Thị Mai '16/08/1998 1610A04 2,58 74 Khá
20 Nguyễn Đức Minh '13/03/1998 1610A04 2,67 84 Khá
21 Nguyễn Văn Sơn '15/09/1998 1610A04 2,79 76 Khá
22 Phạm Thị Thu '23/04/1998 1610A04 2,55 78 Khá
23 Nguyễn Như Anh Tuấn '06/02/1998 1610A04 2,73 75 Khá
24 Đặng Đình Chung '11/06/1998 1610A05 2,55 73 Khá
25 Trịnh Anh Đức '10/09/1998 1610A05 2,77 76 Khá
26 Nguyễn Thị Khánh '14/04/1998 1610A05 2,55 76 Khá
27 Đào Ngọc Nam '26/01/1998 1610A05 2,5 71 Khá
28 Vương Xuân Sơn '19/03/1998 1610A05 2,95 76 Khá
29 Dương Thanh Bình '09/01/1998 1610A06 2,9 83 Khá
30 Hà Thị Hằng '19/10/1998 1610A06 2,55 82 Khá
31 Nguyễn Văn Hiếu '28/01/1998 1610A06 2,8 84 Khá
32 Phạm Quốc Khánh '01/09/1998 1610A06 2,92 83 Khá
33 Phạm Chí Linh '20/07/1998 1610A06 2,98 82 Khá
34 Chu Văn Mạnh '01/04/1998 1610A06 3,24 87 Giỏi
35 Nguyễn Thiên Sơn '09/12/1998 1610A06 3,58 86 Giỏi
36 Vũ Văn Sự '29/08/1998 1610A06 2,73 82 Khá
37 Lưu Thị Phương Anh '06/10/1999 1710A01 2,55 79 Khá
38 Phạm Thảo Chi '22/05/1999 1710A01 2,61 78 Khá
39 Bùi Văn Hùng '30/06/1999 1710A01 3,37 87 Giỏi
40 Nguyễn Thị Ngọc '19/05/1999 1710A01 2,75 70 Khá
41 Hoàng Mai Nhi '08/11/1999 1710A01 2,56 76 Khá
42 Nguyễn Thị Bích Phượng '14/10/1999 1710A01 2,62 72 Khá
43 Nguyễn Đức Thắng '05/08/1999 1710A01 2,64 84 Khá
44 Vũ Thị Hoài Thương '13/08/1999 1710A01 2,58 76 Khá
45 Phạm Xuân Tú '16/04/1999 1710A01 3,13 80 Khá
46 Đặng Thị Thu Hằng '22/08/1999 1710A02 3,13 80 Khá
47 Nguyễn Ngọc Công Hoan '01/02/1999 1710A02 2,77 77 Khá
48 Nguyễn Thị Thùy Hương '22/07/1999 1710A02 2,8 74 Khá
49 Nguyễn Thị Hương '30/04/1999 1710A02 2,52 78 Khá
50 Đặng Thị Hương Lan '17/02/1999 1710A02 3,35 95 Giỏi
51 Nguyễn Thị Hà Li '27/11/1999 1710A02 2,52 76 Khá
52 Nguyễn Thanh Phượng '05/11/1999 1710A02 2,65 86 Khá
53 Nguyễn Chí Tạo '05/07/1999 1710A02 2,7 76 Khá
54 Nguyễn Đình Thi '08/05/1999 1710A03 3,24 85 Giỏi
55 Nguyễn Thị Hà Giang '07/06/1999 1710A04 3,23 96 Giỏi
56 Trần Thị Kim Hoa '16/05/1999 1710A04 2,7 85 Khá
57 Phạm Việt Hoàng '16/03/1998 1710A04 2,75 81 Khá
58 Đặng Việt Hùng '05/06/1999 1710A04 2,76 78 Khá
59 Nguyễn Thị Bích Ngọc '05/04/1999 1710A04 2,54 79 Khá
60 Nguyễn Văn Bảo '09/10/1999 1710A05 3,04 90 Khá
61 Nguyễn Thị Huế '05/02/1999 1710A05 2,71 76 Khá
62 Trần Mạnh Hùng '24/04/1999 1710A05 3,12 80 Khá
63 Nguyễn Văn Lâm '02/10/1999 1710A05 2,86 79 Khá
64 Nguyễn Thị Tuyết '25/12/1999 1710A05 2,87 76 Khá
65 Nguyễn Thị Mai Anh '24/08/1999 1710A06 2,71 75 Khá
66 Phạm Tiến Đạt '05/10/1999 1710A06 2,52 74 Khá
67 Nguyễn Thị Hoài '09/10/1999 1710A06 2,57 77 Khá
68 Đinh Công Sơn '09/11/1999 1710A06 3,03 74 Khá
69 Phạm Thanh Thảo '13/07/1999 1710A06 2,93 79 Khá
70 Lương Xuân Trường '28/05/1998 1710A06 2,67 77 Khá
71 Nguyễn Hải Đăng '29/04/2000 1810A01 2,55 91 Khá
72 Nguyễn Thị Hường '20/03/2000 1810A01 2,6 74 Khá
73 Nguyễn Thị Thùy Ninh '16/06/2000 1810A01 2,7 77 Khá
74 Đỗ Văn Thìn '21/03/2000 1810A01 2,58 74 Khá
75 Trần Ngọc Thu '09/11/2000 1810A01 3,03 84 Khá
76 Phạm Thị Bích Thủy '21/07/1998 1810A01 3,36 83 Giỏi
77 Ngô Văn Toàn '02/01/2000 1810A01 2,54 82 Khá
78 Trần Thị Trang '29/03/2000 1810A01 2,89 79 Khá
79 Đoàn Thị Tuyết '19/04/2000 1810A01 2,71 72 Khá
80 Nguyễn Thị Hồng Duyên '09/11/2000 1810A02 3 84 Khá
81 Nguyễn Minh Cường '04/06/1998 1810A03 2,78 73 Khá
82 Nguyễn Thị Kim Duyên '07/11/2000 1810A03 2,66 77 Khá
83 Nguyễn Văn Đoàn '08/08/2000 1810A03 2,59 71 Khá
84 Bùi Ngọc Hải '18/10/2000 1810A03 2,82 77 Khá
85 Đặng Đức Huy '14/08/2000 1810A03 2,58 79 Khá
86 Phùng Thị Thúy Nga '27/08/2000 1810A03 2,83 72 Khá
87 Phạm Thị Ngoãn '23/06/1999 1810A03 2,8 79 Khá
88 Sùng Văn Thành '11/02/2000 1810A03 2,85 78 Khá
89 Phan Đức Thắng '18/07/2000 1810A03 2,6 74 Khá
90 Bùi Diệu Thu '24/12/2000 1810A03 2,61 70 Khá
91 Trần Đình Tuấn '06/10/2000 1810A03 2,74 79 Khá
92 Phạm Hà Tuyên '08/10/2000 1810A03 2,63 78 Khá
93 Hà Thị Vân Anh '05/09/2000 1810A04 2,82 74 Khá
94 Trịnh Thị Duyên '10/11/2000 1810A04 2,76 74 Khá
95 Hoàng Phương Hạnh '26/03/2000 1810A04 3,15 81 Khá
96 Phạm Thị Hoài '01/11/2000 1810A04 2,56 72 Khá
97 Phạm Lan Hương '13/11/2000 1810A04 2,56 73 Khá
98 Vũ Thị Linh '14/01/2000 1810A04 2,85 85 Khá
99 Trần Thanh Minh '01/12/2000 1810A04 2,58 77 Khá
100 Nguyễn Thị Ngân '31/10/2000 1810A04 2,5 74 Khá
101 Nguyễn Thu Phương '23/11/2000 1810A04 2,98 86 Khá
102 Nguyễn Thị Kim Thanh '13/08/2000 1810A04 3,11 82 Khá
103 Đặng Thị Phương Thu '02/11/2000 1810A04 2,98 77 Khá
104 Đỗ Văn Giang '26/01/2000 1810A05 3,63 78 Khá
105 Nguyễn Bá Hà '20/03/2000 1810A05 2,53 82 Khá
106 Đỗ Minh Hằng '10/05/2000 1810A05 2,5 82 Khá
107 Lương Quốc Huy '28/09/1998 1810A05 3,11 84 Khá
108 Nguyễn Thị Lĩnh '09/04/2000 1810A05 2,52 73 Khá
109 Nguyễn Bá Lộc '19/09/2000 1810A05 2,6 82 Khá
110 Lê Văn Ngọc '11/11/2000 1810A05 2,83 87 Khá
111 Nguyễn Đình Phong '26/06/2000 1810A05 3,05 93 Khá
112 Đỗ Minh Phương '01/02/2000 1810A05 2,58 84 Khá
113 Vũ Huy Thiện '09/06/2000 1810A05 2,9 74 Khá
114 Nguyễn Hồng Vân '10/04/2000 1810A05 2,66 84 Khá

2. Danh sách không được Hội đồng cấp Khoa duyệt do không đủ minh chứng hợp lệ chứng minh kết quả rèn luyện HK2+3 năm học 2018-2019

TT Lớp Mã SV HỌ VÀ TÊN NGÀY TBC HK23 Rèn luyện HK23
1 1510A01 15A10010188 Nguyễn Trung Kiên '05/02/1997 3,25 86
2 1510A01 15A10010141 Chu Thị Liên '10/11/1997 2,53 77
3 1510A01 15A10010236 Phạm Thị Lan Phương '19/06/1997 2,64 81
4 1510A01 15A10010198 Nguyễn Thị Thuỷ '24/10/1997 3,05 82
5 1510A02 15A10010138 Hoàng Thị Oanh '16/10/1997 2,69 77
6 1510A03 15A10010336 Phạm Thị Minh Hạnh '19/02/1997 2,75 89
7 1510A03 15A10010059 Nguyễn Trung Hiếu '15/03/1996 2,69 88
8 1510A03 15A10010004 Lê Thị Hồng Nhung '26/04/1997 2,76 85
9 1510A03 15A10010100 Lê Văn Thanh '24/03/1997 2,82 82
10 1510A04 15A10010053 Phạm Tuấn Anh '15/08/1997 2,94 80
11 1510A04 15A10010148 Nguyễn Thị Thanh Hiền '23/12/1997 3,2 84
12 1510A04 15A10010129 Nguyễn Thị Huyền Thương '14/12/1998 2,78 90
13 1510A05 15A10010158 Hoa Ngọc Hoàng Anh '14/10/1997 2,75 80
14 1510A05 15A10010088 Nguyễn Đình Đạt '22/03/1997 2,86 79
15 1510A05 15A10010003 Đỗ Trường Giang '28/03/1997 2,55 78
16 1510A05 15A10010323 Đặng Thị Hạnh '26/11/1997 3,1 84
17 1510A05 15A10010313 Phạm Thị Thu Thảo '20/03/1997 2,81 80
18 1510A06 15A10010273 Vũ Thị Thu '07/06/1997 2,78 74
19 1510A06 15A10010231 Nguyễn Thị Huyền '04/11/1997 2,55 73
20 1510A06 15A10010305 Hoàng Duy Hưng '01/07/1997 2,5 78
21 1510A06 15A10010002 Nguyễn Minh Khánh '29/11/1997 2,76 82
22 1510A06 15A10010184 Phan Giang Nam '25/08/1997 3,03 73
23 1510A06 15A10010021 Lê Hồng Ngọc '22/04/1997 3 73
24 1510A06 15A10010219 Ngô Tuấn Thành '14/09/1997 3,32 74
25 1510A06 15A10010285 Phạm Thị Thúy Vui '19/11/1996 3,16 74
26 1610A01 16A10010085 Trần Thị Li '05/09/1998 3,11 72
27 1610A02 16A10010353 Bùi Đăng Khoa '24/12/1998 2,91 79
28 1610A02 16A10010276 Nguyễn Viết Lĩnh '11/09/1998 2,51 72
29 1610A02 16A10010012 Trần Đức Lương '07/01/1998 2,61 70
30 1610A03 16A10010208 Vũ Hoàng Việt '14/07/1998 2,72 72
31 1610A04 16A10010125 Bùi Tiến Anh '22/09/1998 2,87 74
32 1610A04 16A10010147 Đào Tùng Dương '15/09/1998 2,57 72
33 1610A05 16A10010278 Nguyễn Hồng Quân '02/11/1998 2,85 79
34 1610A06 16A10010358 Nguyễn Thị Hòa '26/04/1998 2,61 82
35 1610A06 16A10010094 Đinh Tuấn Thành '02/11/1998 2,5 80
36 1710A02 17A10010147 Nguyễn Tấn Dũng '15/03/1999 2,68 80
37 1710A03 17A10010094 Nguyễn Mai Hoa '01/11/1999 3 80
38 1710A03 17A10010086 Nguyễn Văn Tấn '13/04/1999 2,65 72
39 1710A03 17A10010048 Hoàng Anh Tuấn '30/03/1999 2,52 72
40 1710A04 17A10010022 Phạm Việt Hoàng '03/06/1999 2,69 78
41 1710A04 17A10010097 Bùi Quang Minh '04/08/1999 2,52 77
42 1710A04 17A10010124 Trần Thị Như Quỳnh '10/10/1999 2,66 79
43 1710A04 17A10010080 Nguyễn Anh '16/12/1999 2,52 78
44 1710A05 17A10010240 Nguyễn Văn Phong '02/08/1999 2,59 80
45 1810A01 18A10010005 Bùi Thị Nhung '26/10/2000 3,02 72
46 1810A02 18A10010206 Nguyễn Thị Huệ Anh '10/11/2000 2,52 80
47 1810A02 18A10010220 Phạm Công Chiến '19/08/2000 2,52 87
48 1810A02 18A10010328 Lâm Thị Huyền Diệp '18/10/2000 2,5 80
49 1810A02 18A10010145 Phạm Hải Đăng '03/11/2000 3,34 75
50 1810A02 18A10010273 Nguyễn Trường Giang '22/12/2000 3,05 74
51 1810A02 18A10010225 Đỗ Thị Hảo '06/11/2000 2,57 84
52 1810A02 18A10010039 Nguyễn Khánh Hòa '07/09/2000 2,5 84
53 1810A02 18A10010361 Lê Quỳnh Hương '13/03/2000 2,59 87
54 1810A02 18A10010190 Nguyễn Thu Hường '06/11/2000 2,92 71
55 1810A02 18A10010218 Đỗ Thế Tài '06/06/2000 2,98 76
56 1810A02 18A10010203 Nguyễn Hoàng Thông '01/10/2000 2,58 76
57 1810A03 18A10010335 Hoàng Minh Hiếu '30/12/2000 2,83 84
58 1810A03 18A10010120 Trương Minh Tuân '16/01/2000 2,52 74
59 1810A04 18A10010028 Trần Mai Hiền '26/03/2000 3,23 89
60 1810A05 18A10010179 Lê Minh Quang '26/06/2000 2,65 78
61 1810A05 18A10010123 Phạm Thanh Thủy '25/04/2000 2,74 75
62 1810A05 18A10010249 Lê Thắng Toàn '17/11/2000 2,67 73
63 1810A05 18A10010121 Nguyễn Thị Tuyến '25/11/2000 2,9 80

3. Sinh viên nếu có thắc mắc thì liên hệ (qua e-mail) với CVHT để được giải đáp. CVHT hoàn thành việc giải đáp qua e-mail (có CC đến địa chỉ của Khoa) trước 09:30 ngày 29/10/2019,

(40723 lần xem)