Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách miễn, giảm học phí và trợ cấp chi phí học tập trong học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

12/02/2020 12:17
Căn cứ hướng dẫn số 69/HD-ĐHM ngày 29 tháng 04 năm 2016, bản hướng dẫn số 132/HD-ĐHM-CTSV ngày 28 tháng 12 năm 2015 và hướng dẫn số 2993/HD-ĐHM-CTSV ngày 28 tháng 08 năm 2018 của phòng Công tác Chính trị sinh viên về việc thực hiện chế độ chính sách Miễn giảm học phí và trợ cấp chi phí học tập năm học 2019-2020.

Bộ phận Văn phòng Khoa Công nghệ Thông tin thông báo thu hồ sơ miễn, giảm học phí và trợ cấp chi phí học tập.

Đối tượng được miễn, giảm học phí và trợ cấp chi phí học tập căn cứ:

Hướng dẫn trợ cấp 5034/HD-DHM

Hướng dẫn miễn, giảm 69/HD-DHM 

Hướng dẫn hỗ trợ 132/HD-DHM

Quy cách nộp: Sinh viên chuyển phát nhanh hồ sơ qua đường bưu điện đến

Người Nhận: Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Địa chỉ: Khoa Công nghệ Thông Tin - Số 96 Định Công - Hà nội

SĐT: 024.366.493.47

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 29/3/2020 - 03/04/2020

Lưu ý:

- Trong học kì 2 năm học 2019 - 2020 có thêm 1 chế dộ trợ cấp cho sinh viên nên yêu cầu sinh viên đọc kĩ thông báo để nộp đúng và đủ hồ sơ. 

- Những bạn sinh viên chưa nộp hồ sơ từ đầu năm lúc nhập học và sinh viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo vùng dân tộc bắt buộc phải nộp mới đầy đủ hồ sơ trong mỗi học kì.

(33306 lần xem)