Thông báo số 2 - kết quả xét cấp Khoa về việc cấp học bổng KKHT Học kỳ 1 năm học 2019-2020

03/03/2020 18:11
Sau khi hậu kiểm, Khoa CNTT thông báo lần 2 kết quả xét cấp Khoa về việc cấp học bổng HK1 năm học 2019-2020, như sau:
Tags: học bổng,

1. Danh sách sinh viên không được Hội đồng cấp Khoa duyệt do không đủ minh chứng hợp lệ chứng minh kết quả rèn luyện HK1 năm học 2019-2020 (sau khi hậu kiểm):

TT Lớp Họ đệm Tên Ngày sinh
1 1910A05 Nguyễn Xuân Dương 21/09/2001
2 1810A04 Lê Văn Hiếu 20/11/2000
3 1810A01 Bùi Thị Nhung 26/10/2000
4 1910A03 Nguyễn Phan Quân 30/10/2001
5 1910A04 Đỗ Mạnh Hùng 21/08/2001
6 1910A03 Tạ Thị Minh Huệ 04/04/2001
7 1910A03 Lê Thị Huyền 10/04/2001
8 1810A02 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 14/12/2000
9 1810A03 Nguyễn Văn Đoàn 08/08/2000
10 1910A04 Lê Quang Đạt 08/07/2001

2. Bổ sung 10 sinh viên sau vào danh sách dự kiến đề nghị được xét cấp học bổng Khuyến khích học tập

TT Lớp Họ đệm Tên Ngày sinh Điểm HT Điểm RL Loại HB
1 1910A05 Nghiêm Thị Thu Linh 18/05/2001 2,81 88 Khá
2 1810A03 Nguyễn Thị Hằng 30/06/2000 2,81 83 Khá
3 1910A03 Phạm Thị Thu Hiền 28/01/2001 2,81 78 Khá
4 1810A02 Trần Đồng Phong 05/11/2000 2,81 76 Khá
5 1910A01 Nguyễn Hồng Ngọc 20/07/2001 2,81 72 Khá
6 1810A02 Nguyễn Vân Anh 16/01/2000 2,8 79 Khá
7 1810A01 Trần Thị Trang 29/03/2000 2,79 80 Khá
8 1810A05 Dương Thị Thanh Hường 17/09/2000 2,78 77 Khá
9 1910A03 Nguyễn Thị Hằng 04/01/2001 2,78 72 Khá
10 1810A05 Ninh Thị Hạnh 01/03/2000 2,76 78 Khá

Những sinh viên trong danh sách này cần: 

 1. Cung cấp số Tài khoản và tên Chi nhánh Ngân hàng và một số thông tin khác theo form trước 10:00 ngày 05/03/2020 (chú ý khai form đúng yêu cầu và chỉ 1 lần)
 2. Xác nhận thông tin đã cung cấp trước 17:00 ngày 05/03/2020 bằng cách gửi email tới thuyntt@hou.edu.vn (cô Thủy, tổ KH-ĐT) theo qui tắc sau:
  • Subject: [Học bổng] - Mã SV - Họ và tên SV
  • Body: chứa nội dung
   • số tải khoản ngân hàng
   • tên chi nhánh ngân hàng
  • Attachment: 01 ảnh trong đó chứa các nội dung, thông tin sau:
   • Chân dung SV (chụp thẳng)
   • Mặt trước thẻ SV/CMND
   • Số tài khoản ngân hàng, tên chi nhánh ngân hàng
  các thông tin này chỉ được dùng để đối chiếu với thông tin đã khai báo qua form và sẽ được xóa khỏi máy tính, email của người nhận chậm nhất 03 ngày sau khi khoa gửi danh sách đã xác nhận tới nhà trường.

Lưu ý: Sinh viên không hoàn thành cả 2 yêu cầu (1) và (2) trên sẽ bị loại khỏi danh sách đề nghị

(32916 lần xem)