Thông báo triệu tập sinh viên tham gia SV STARTUP 2020

21/12/2020 14:33
Thừa lệnh BLĐ Khoa, Bộ môn CNPM triệu tập các sinh viên chuyên ngành có tên trong danh sách sau tham dự Vòng chung kết cuộc thi SV-STARTUP-2020.

Thời gian: 8h, ngày 22/12/2020.

Địa điểm: Hội trường T45 Trường Đại học Thủy Lợi.

Thời gian:

  1. Bắt buộc: 08:00 - 12:00 ngày 22/12/2020: Tham dự lễ khai mạc và Vòng chung kết cuộc thi SV-Startup-2020 và cổ vũ cho Dự án CASO do SV khoa CNTT, khoa Kinh tế - Trường Đại học Mở thực hiện.
  2. Ngoài ra: khuyến khích các bạn SV và GV khác quan tâm tham gia các nội dung khác theo lịch dưới đây

Danh sách sinh viên triệu tập

Lịch trình Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia năm 2020

(12369 lần xem)