Thông báo số 2 về việc thu bảo hiểm y tế bắt buộc đối với học sinh - sinh viên năm học 2020 - 2021

11/01/2021 15:09
Căn cứ Công văn số: 286/TB-ĐHM ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Phòng Công tác Chính Trị Sinh Viên về việc hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2020-2021
Tags: BHYT,

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo: 

Mức thu: Căn cứ ( Theo công văn Số 286/TB-ĐHM )

TT

Đối tượng

Giá trị sử dụng thẻ BHYT

Số tháng tham gia

Mức đóng/sinh viên

Từ

Đến

1

Sinh viên năm cuối

01/01/2021

30/06/2021

06tháng

281.610 Vnđ

2

Sinh viên các năm còn lại

01/01/2021

31/12/2021

12 tháng

563.220 Vnđ


Đối tượng thu: Sinh viên Đại học ngành CNTT Hệ chính quy.

Địa điểm thu: Văn phòng  Khoa CNTT, cơ sở 2 số 96 Định Công (gặp cô Nguyệt)

TT

KHÓA

NGÀY THU

THỜI GIAN

1

Những sinh viên nhập học khóa 2010A đầu năm chưa tham gia BHYT, thẻ cũ hết hạn, thuộc đối tược khác (nộp lại BHYT bản photo hoặc hóa đơn tham gia BYT và bản cam kết)

13/01/2021

buổi sáng: 8h00-11h00

Buổi chiều: 14h00-16h00

2

1310A, 1410A, 1510A, 1610A

3

1710A; 1810A; 1910A

14/01/2021

Chú ý:

  • “Đối với các sinh viên đã có thẻ BHYT photo thẻ BHYT (Ghi rõ Lớp, Khoa, SĐT) gửi về cho cán bộ phụ trách BHYT tại Khoa”
  • Những sinh viên thuộc diện đang học tiếp không thực hiện nghĩa vụ tham gia BHYT năm 2021 sẽ nhận hình thức kỷ luật buộc thôi học.
(29692 lần xem)