Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách miễn, giảm học phí và trợ cấp chi phí học tập trong học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

09/03/2021 15:12
Căn cứ hướng dẫn số 69/HD-ĐHM ngày 29 tháng 04 năm 2016, bản hướng dẫn số 132/HD-ĐHM-CTSV ngày 28 tháng 12 năm 2015 và hướng dẫn số 2993/HD-ĐHM-CTSV ngày 28 tháng 08 năm 2018 của phòng Công tác Chính trị sinh viên về việc thực hiện chế độ chính sách Miễn giảm học phí và trợ cấp chi phí học tập học kì 2 năm học 2020 - 2021

Bộ phận Văn phòng Khoa Công nghệ Thông tin thông báo thu hồ sơ miễn, giảm học phí, hỗ trợ và trợ cấp chi phí học tập.

Đối tượng được miễn, giảm học phí, trợ cấp và hỗ trợ chi phí học tập căn cứ:

Hướng dẫn trợ cấp 5034/HD-DHM

Hướng dẫn miễn, giảm 69/HD-DHM 

Hướng dẫn hỗ trợ 132/HD-DHM

Địa điểm thu: Văn phòng Khoa Công nghệ Thông tin - 96 Định Công (gặp cô Nguyệt)

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 17/03/2021 - 18/03/2021 (Sáng 8h-10h, Chiều14h00 -16h00

Lưu ý:

  • Những sinh viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo vùng dân tộc bắt buộc phải nộp mới đầy đủ hồ sơ trong mỗi học kì.
(26747 lần xem)