Thông báo tổ chức TechTalk môn Thiết kế giao diện người dùng

26/10/2021 12:35
Bộ môn CN Đa phương tiện thông báo tổ chức TechTalk môn Thiết kế giao diện người dùng
Tags: CNĐPT, TechTalk,

1.    Thời gian và địa điểm

Thời gian: 13h30 Thứ bảy ngày 30/10/2021.

Địa điểm: trực tuyến thông qua Google Meet. Các thông tin kết nối sẽ được thông báo sau.

2.    Báo cáo viên:

Diễn giả: Anh Nguyễn Huy Phong, chuyên gia UI/UX, Phòng Sáng tạo công ty VNPT-IT 

3.    Nội dung: Bí quyết để có 1 thiết kế UI thật tốt.

4.    Thành phần:

  • Sinh viên thuộc lớp môn học Thiết kế giao diện người dùng “AAG0142021.002”
  • Sinh viên chuyên ngành CNĐPT tham gia và lưu minh chứng theo https://forms.gle/KPFfiA8uq8UsY1XK8
  • Các sinh viên khác có quan tâm, đăng ký https://forms.gle/U2mkwonNUaGUbCQN7 (trước khi diễn ra sự kiện 24h) để nhận lời mời.
  • Các giảng viên chuyên môn
  • Cán bộ và giảng viên khác có quan tâm
(22809 lần xem)