Kết quả tìm kiếm
Thông báo tổ chức TechTalk môn Thiết kế giao diện người dùng
26/10/2021
Bộ môn CN Đa phương tiện thông báo tổ chức TechTalk môn Thiết kế giao diện người dùng
Tech Talk môn Lý thuyết Thiết kế giao diện người dùng
01/03/2021
Chủ đề "Các phương pháp thực hiện UX Research trong doanh nghiệp VNPT (Cách thực hiện và ví dụ áp dụng thực tế)"
Thông báo về TechTalk Lập trình Web
19/02/2021
Bộ môn Công nghệ phần mềm thông báo v/v Tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn cấp Khoa.
Bộ môn HTTT - thông báo về buổi sinh hoạt chuyên môn (Tech Talk) môn học Phân tích và Thiết kế Hệ thống
10/02/2021
Nhằm giúp sinh viên có thể tiếp cận được với các kiến thực tế của môn học Phân tích và Thiết kế hệ thống, Công nghệ phần mềm. Bộ môn HTTT kết hợp với Bộ môn CNPM triển khai buổi sinh hoạt chuyên môn (Tech Talk) môn học Phân tích và Thiết kế Hệ thống.
Thông báo về buổi Tech Talk môn An ninh bảo mật dữ liệu
21/10/2019
Nhằm giúp sinh viên tiếp cận với các vấn đề an ninh và bảo mật dữ liệu, Bộ môn Mạng và Kỹ thuật máy tính (NS) tổ chức buổi TechTalk cho môn học An ninh bảo mật dữ liệu. Thông tin chi tiết như sau:
Thông báo v/v Tech Talk môn học Thiết kế đồ họa
13/06/2019
Ông Nguyễn Huy Hoàng (chuyên gia UI/UX, Phòng Sáng tạo công ty VNPT-IT) với nội dung "Giải pháp & xu hướng thiết kế đồ họa hiện nay"