Khảo sát phục vụ công tác NCKH (đề tài mang mã số mã số MHN 2022-03.19)

04/08/2022 10:18
Với mục tiêu nâng cao năng lực, phẩm chất của sinh viên tốt nghiệp Trường đại học Mở Hà Nội, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, nhằm đánh giá thực trạng phẩm chất của sinh viên Trường Đại học Mở Hà Nội theo chuẩn đầu ra để có giải pháp hiệu quả nâng cao công tác giáo dục.
Tags: NCKH,

Nhóm tác giả (gồm một số cán bộ giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội) thực hiện đề tài NCKH cấp Trường mã số MHN 2022-03.19: Nghiên cứu thực trạng phẩm chất của sinh viên Trường Đại học Mở Hà Nội.

Phối hợp, hỗ trợ nhóm nghiên cứu trong công tác này, khoa CNTT thông báo và yêu cầu sinh viên khóa 1810A tham gia thực hiện khảo sát sau đây và lưu minh chứng v/v đã tham gia.

Thời gian thực hiện: từ 04/08/2022 đến trước 07/08/2022

Link khảo sát: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciMAWfqiS2RbrjtAMkE1uQCmv8GPicziVwszu6wvd4SPsY5Q/viewform

 

 

 

(16007 lần xem)