Thông báo kết quả xét cấp Khoa về việc cấp học bổng KKHT Học kỳ 2 năm học 2021-2022

08/11/2022 15:39
Khoa thông báo kết quả xét cấp Khoa về việc cấp học bổng HK2 năm học 2021-2022, như sau:
Tags: học bổng,

1. Danh sách đề nghị xét cấp học bổng này bao gồm:

TT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP ĐIỂM HỌC TẬP XẾP LOẠI RL TK-NGÂN HÀNG
1 Nguyễn Thị Minh Hằng 11/09/2000 1810A04 3,22 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
2 Đặng Thành Công 20/05/2002 2010A05 3,16 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
3 Lê Mạnh Cường 18/06/2002 2010A05 3,10 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
4 Nguyễn Thành Đạt 29/01/2001 2010A02 3,36 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
5 Phạm Duy Đạt 30/12/2002 2010A04 3,48 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
6 Trương Tiến Đạt 24/03/1997 2010A03 3,52 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
7 Nguyễn Thị Gấm 12/01/2002 2010A02 3,28 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
8 Đinh Văn Hảo 16/05/2002 2010A05 3,03 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
9 Phan Công Long 29/06/2002 2010A05 3,26 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
10 Đỗ Thị Lựu 01/01/2002 2010A05 2,85 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
11 Trần Thị Hồng Nhung 17/07/2002 2010A04 2,81 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
12 Phạm Thị Phương Thảo 26/11/2002 2010A03 3,02 Tốt Theo số TK Sv nộp học phí
13 Phan Thị Thu Trang 24/04/2002 2010A05 3,09 Tốt Theo số TK Sv nộp học phí
14 Bùi Hải Triều 09/02/2002 2010A04 2,87 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
15 Bùi Thị Yên 06/02/2002 2010A03 3,37 Tốt Theo số TK Sv nộp học phí
16 Chu Tự Phong Anh 11/01/2003 2110A05 3,29 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
17 Đặng Ngọc Anh 21/01/2003 2110A03 2,95 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
18 Vũ Việt Anh 09/08/2003 2110A02 3,14 Tốt Theo số TK Sv nộp học phí
19 Lê Thị Ngọc Ánh 11/07/2003 2110A01 3,17 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
20 Vương Đăng Kim Bảo 15/03/2003 2110A03 2,78 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
21 Mai Thị Thảo Chi 25/12/2003 2110A03 3,16 Tốt Theo số TK Sv nộp học phí
22 Tạ Hữu Cường 04/03/2003 2110A03 3,28 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
23 Đàm Phương Dung 13/10/2003 2110A03 3,38 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
24 Nguyễn Đình Dũng 03/02/2003 2110A01 3,70 Xuất sắc Theo số TK Sv nộp học phí
25 Nguyễn Văn Dũng 11/11/2003 2110A03 3,17 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
26 Nguyễn Tất Đạt 08/02/2003 2110A02 3,00 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
27 Tăng Xuân Điệp 15/09/2003 2110A01 3,18 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
28 Lê Anh Đức 10/01/2003 2110A03 2,83 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
29 Nguyễn Thành Đức 27/06/2003 2110A02 3,27 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
30 Hán Đức Giang 07/01/2003 2110A03 3,13 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
31 Nguyễn Trường Giang 27/12/2003 2110A02 3,09 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
32 Nguyễn Quang 27/10/2003 2110A03 3,24 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
33 Vũ Đức Hải 07/01/2003 2110A02 3,68 Tốt Theo số TK Sv nộp học phí
34 Phan Ngọc Hân 18/11/2003 2110A02 3,54 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
35 Đỗ Quang Hiệp 11/10/2003 2110A02 3,43 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
36 Nông Văn Hiệp 06/08/2003 2110A05 3,08 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
37 Trần Xuân Hiệu 20/03/2003 2110A02 3,35 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
38 Nguyễn Minh Hòa 15/11/2003 2110A01 3,34 Tốt Theo số TK Sv nộp học phí
39 Trần Phú Hòa 14/02/2003 2110A01 2,90 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
40 Lương Thu Hoài 01/10/2003 2110A01 3,30 Xuất sắc Theo số TK Sv nộp học phí
41 Tạ Đức Hoàn 05/05/2003 2110A05 3,32 Tốt Theo số TK Sv nộp học phí
42 Vũ Văn Huấn 20/01/2003 2110A01 3,17 Tốt Theo số TK Sv nộp học phí
43 Hoàng Thúy Lan 02/03/2003 2110A01 3,22 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
44 Nguyễn Mai Linh 29/09/2003 2110A05 2,80 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
45 Nguyễn Thảo Linh 29/10/2003 2110A01 3,00 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
46 Nguyễn Thị Linh 10/09/2003 2110A03 2,88 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
47 Phạm Hà Linh 06/08/2003 2110A01 2,93 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
48 Nguyễn Thị Lương 29/01/2003 2110A01 3,09 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
49 Nguyễn Đức Lượng 27/10/2003 2110A05 3,11 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
50 Nguyễn Phương Mai 06/04/2003 2110A03 3,45 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
51 Nguyễn Đức Mạnh 13/10/2003 2110A02 3,14 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
52 Bùi Hiếu Minh 17/01/2003 2110A01 3,32 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
53 Đỗ Văn Minh 12/04/2001 2110A02 3,44 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
54 Ngọ Quốc Minh 24/12/2003 2110A02 3,20 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
55 Trần Ánh Minh 21/02/2003 2110A01 3,26 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
56 Hoàng Thị Hà My 01/10/2003 2110A04 3,26 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
57 Đỗ Hải Nam 18/11/2003 2110A01 3,35 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
58 Nguyễn Phương Nam 07/04/2003 2110A03 3,11 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
59 Bùi Kim Ngọc 30/12/2003 2110A01 3,35 Tốt Theo số TK Sv nộp học phí
60 Kiều Thị Ngọc 16/09/2003 2110A02 3,27 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
61 Đỗ Đăng Nguyên 27/01/2003 2110A01 2,89 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
62 Đỗ Trọng Ninh 28/09/2003 2110A02 3,23 Tốt Theo số TK Sv nộp học phí
63 Ngô Minh Phương 05/09/2003 2110A01 3,42 Tốt Theo số TK Sv nộp học phí
64 Nguyễn Thị Thu Phương 26/07/2003 2110A03 3,00 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
65 Nguyễn Tiến Quý 14/09/2003 2110A03 2,98 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
66 Ngọ Văn Sơn 27/06/2003 2110A02 3,18 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
67 Võ Thị Thanh 21/08/2003 2110A03 2,84 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
68 Phạm Tiến Thành 26/12/2003 2110A01 3,43 Tốt Theo số TK Sv nộp học phí
69 Dương Thị Thanh Thảo 31/05/2003 2110A03 3,46 Tốt Theo số TK Sv nộp học phí
70 Lê Minh Thắng 04/11/2003 2110A01 2,98 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
71 Phạm Quang Thắng 19/10/2003 2110A02 2,96 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
72 Nguyễn Duy Thịnh 02/08/2003 2110A05 2,90 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
73 Đặng Minh Thu 05/09/2003 2110A02 3,26 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
74 Nguyễn Thị Thương 21/05/2003 2110A01 2,80 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
75 Trịnh Đức Thưởng 28/07/2003 2110A01 3,30 Tốt Theo số TK Sv nộp học phí
76 Bùi Thị Huyền Trang 17/05/2003 2110A02 3,14 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
77 Ngô Thị Trang 22/12/2003 2110A02 2,91 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
78 Nguyễn Thị Đoan Trang 13/09/2003 2110A04 3,28 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
79 Nguyễn Thị Khánh Trang 01/05/2003 2110A02 3,07 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
80 Vũ Thị Thùy Trang 27/09/2003 2110A02 3,09 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
81 Phạm Duy Trường 11/03/2003 2110A01 3,52 Tốt Theo số TK Sv nộp học phí
82 Trần Xuân Trường 17/11/2003 2110A01 3,24 Tốt Theo số TK Sv nộp học phí
83 Nguyễn Danh 07/04/2003 2110A02 2,93 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
84 Hà Anh Tuấn 17/10/2003 2110A02 2,98 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
85 Phạm Quốc Tuấn 12/12/2003 2110A05 3,53 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
86 Đỗ Thanh Uyên 25/10/2003 2110A05 2,95 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
87 Trần Quốc Việt 08/12/2003 2110A02 2,81 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
88 Nguyễn Tuấn 23/01/2003 2110A02 2,86 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
89 Đặng Trọng Vương 16/11/2003 2110A02 2,85 Khá Theo số TK Sv nộp học phí

2. Nếu có thắc mắc, Sinh viên liên hệ (qua e-mail) với CVHT để được giải đáp. CVHT hoàn thành việc giải đáp qua e-mail (có CC đến địa chỉ của Khoa) trước 12:00 ngày 10/11/2022.

(16715 lần xem)