Thông báo v/v Nộp đồ án tốt nghiệp sau khi bảo vệ (HK1 năm học 2022-2023)

29/12/2022 16:33
Khoa thông báo về việc SV nộp quyển đồ án tốt nghiệp đối với các SV đã bảo vệ đồ án TN đợt tháng 12/2022 như sau:

Các SV đã bảo vệ đồ án TN đợt tháng 12/2022 đã được gửi các tài liệu hội đồng bảo vệ liên quan (BB hội đồng, các nhận xét HD, PB).

Tiếp theo, kế hoạch chỉnh sửa và nộp đồ án như sau:

 1. Trước ngày 4/1/2023: SV hoàn thành chỉnh sửa đồ án theo các nhận xét, biên bản hội đồng yêu cầu
 2. Trong ngày 4/1/2023: SV gặp thư ký hội đồng (SV đã bảo vệ) để xin xác nhận (theo đúng mẫu) đã chỉnh sửa đồ án đúng yêu cầu
 3. Ngày 5/1/2023 (từ 8:00 - 11:00):
  1. SV nộp lên CTMS (*) bản PDF quyển báo cáo đồ án bao gồm cả bản xác nhận chỉnh sửa đã có đủ các chữ ký, xác nhận liên quan
  2. SV nộp 02 quyển đồ án tốt nghiệp/đề tài trùng khớp với bản PDF (*) đã nộp ở trên (theo quy định, liên hệ thầy Nguyễn Đức Hiểu nếu còn gì chưa rõ) và ký DS thi tại P17
 • Lưu ý:
  • SV đem theo giấy tờ tùy thân để kiểm tra trước khi ký DS thi
  • Chỉ sau khi ký DS thi, điểm môn đồ án mới được công nhận.
(11191 lần xem)