Thông báo v/v Đăng ký chuyên ngành HK2 năm học 2022-2023

31/12/2022 16:31
Tổ chức đào tạo HK2 năm học 2022-2023 đáp ứng tình hình mới, Khoa CNTT thông báo triển khai đăng ký chuyên ngành như sau:
 1. Đối tượng đăng ký
  1. ĐT1: SV các khoá tích luỹ từ 100 tín chỉ trở lên (diện ĐT1 nếu không đăng ký sẽ được khoa chỉ định chuyên ngành bắt buộc)
  2. ĐT2: SV khác thoả mãn 2 điều kiện sau: (1) tích luỹ từ 97 đến dưới 100 tín chỉ và (2) đã đạt học phần Phân tích & Thiết kế Hệ thống thông tin 
 2. Thời gian đăng ký: từ 31/12/2022 đến trước 11:00 03/01/2023
 3. Quy trình đăng ký, xử lý đăng ký:
  1. Sinh viên tham vấn Cố vấn học tập (CVHT) để được tư vấn về ngành nghề, chương trình học tập chuyên ngành, các quy trình liên quan và mục đích - ý nghĩa của chúng. 
  2. Sinh viên làm bản Thuyết minh trực tuyến về chuyên ngành mình đăng ký (theo hướng dẫn tại http://www.fithou.edu.vn/Article.aspx?aid=1618&cid=3) để đăng ký chuyên ngành.
  3. HK2 năm học 2022-2023, bãi bỏ việc làm, nộp đơn trực tiếp về đăng ký chuyên ngành. 
  4. Khoa sẽ tổ chức đánh giá bản thuyết minh của sinh viên (bước 2 trên) và đưa ra kết luận về việc đăng ký chuyên ngành cho sinh viên.
  5. Sau khi có kết quả đăng ký (ghi nhận bằng học phần Đầu vào chuyên ngành tương ứng), SV thực hiện đăng ký các lớp tín chỉ thuộc chuyên ngành tương ứng.
(11978 lần xem)