Kết quả duyệt đề tài và phân công GVHD đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2023-2024

17/08/2023 15:39
Khoa thông báo kết quả duyệt đề tài (lần 1) và phân công GV hướng dẫn đồ án TN cho SV thực hiện trong HK1 năm học 2023-2024, như sau:

Các kết quả duyệt đề cương:

  1. Đối tượng 1: Các SV có kết quả duyệt là "Duyệt và sửa theo ý kiến đánh giá, không phải nộp lại đề cương":  SV được duyệt đề tài và GV hướng dẫn như đã đăng ký, sửa đề cương trực tiếp trên CTMS theo góp ý của HĐ và không phải nộp lại bản cứng đề cương
  2. Đối tượng 2: Các SV có kết quả duyệt là "Sửa lại đề cương trên CTMS, nộp lại bản cứng": SV được duyệt tên đề tài và GV hướng dẫn như đã đăng ký, cần sửa đề cương như các góp ý/yêu cầu trực tiếp của HĐ trên CTMS, sau đó nộp lại bản cứng đề cương đã sửa tương tự như đã nộp lần 1
  3. Đối tượng 3: Các SV được Chuyển hoặc Phân công GV hướng dẫn mới: SV cần gặp GV hướng dẫn mới xin ý kiến để chỉnh sửa hoặc làm lại đề cương mới trên CTMS, sau đó nộp lại bản cứng đề cương mới tương tự lần 1
  4. Đối tượng 4: Các SV có kết quả duyệt là "Từ chối, Đăng kí lại": SV không được duyệt đề cương đề tài đã đăng ký lần 1. SV cần gặp GV hướng dẫn đã được duyệt L1 để xin đề tài mới, đăng ký đề cương đề tài mới lên CTMS, nộp lại bản cứng đề cương mới tương tự lần 1.
  • Thời hạn sửa/đăng mới đề cương lần 2 (cho tất cả các đối tượng khác ĐT1) trên CTMS: trước 12:00 ngày 24/08/2023 
  • Thời hạn nộp bản cứng đề cương lần 2 (cho tất cả các đối tượng khác ĐT1): ngày 24/08/2023 (từ 09:00 đến 14:30)
  • Cách thức nộp đề cương lần 2: tương tự lần 1 SV in đề cương trực tiếp từ CTMS ra và lấy chữ ký xác nhận của GVHD rồi nộp cho Khoa theo thời hạn trên (tại P17)
  • SV mang theo sổ theo dõi đồ án (liên hệ Thư viện khoa), đến P17 để ký xác nhận thực hiện đồ án: ngày 22/8/2023 cho đối tượng 1; và ngày 25/8/2023 (cho các đối tượng khác, sau khi được duyệt lại đề cương đồ án)
  • Kiểm tra điều kiện chuyên môn: theo thông báo của bộ phận chức năng

Kết quả duyệt đồ án chi tiết như bảng dưới đây:

TT Mã ĐT KQ duyệt L1 Đề tài duyệt L1 GVHD duyệt SV thực hiện Mã SV Lớp Chuyên ngành
1 1561 Duyệt và sửa theo ý kiến đánh giá, không phải nộp lại đề cương Xây dựng website bán hàng cho Hệ thống nhà sách Trí Đức Nguyễn Thị Tâm Phạm Trung Kiên 16A10010313 1610A06 CNPM
2 1560 Duyệt và sửa theo ý kiến đánh giá, không phải nộp lại đề cương Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho website cửa hàng bánh Sweet Cakes Trần Duy Hùng Bế Thị Lâm Anh 17A10010185 1710A05 CN ĐPT
3 1568 Duyệt và sửa theo ý kiến đánh giá, không phải nộp lại đề cương XÂY DỰNG WEBSITE PHÂN LOẠI THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU GỖ ECIS Nguyễn Đức Tuấn Trần Minh Hoàng 17A10010232 1710A03 CNPM
4 1598 Từ chối, đăng ký lại.
Chuyển GVHD: thầy Lê Hữu Dũng
  Lê Hữu Dũng Phạm Mạnh Hùng 17A10010292 1710A04 CNPM
5 1559 Sửa lại đề cương trên CTMS, nộp lại bản cứng Xây dựng Website bán điện thoại cho cửa hàng Danny Store Mai Thị Thúy Hà Nguyễn Thành Đạt 18A10010100 1810A03 CNPM
CNPM
6 1557 Sửa lại đề cương trên CTMS, nộp lại bản cứng Xây dựng website luyện thi chứng chỉ Scrum Agile Thái Thanh Tùng Nguyễn Thanh Bình 18A10010108 1810A01 CNPM
7 1559 Sửa lại đề cương trên CTMS, nộp lại bản cứng Xây dựng Website bán điện thoại cho cửa hàng Danny Store Mai Thị Thúy Hà Phạm Quang Chiến 18A10010247 1810A03 CNPM
CNPM
8 1556 Từ chối, đăng ký lại   Nguyễn Thành Huy Lê Thắng Toàn 18A10010249 1810A05 M&ATHT
9 1585 Sửa lại đề cương trên CTMS, nộp lại bản cứng Phát hiện dạng tấn công Cross Site Scripting (XSS) sử dụng học máy kết hợp Vũ Xuân Hạnh Trần Đức Chính 18A10010263 1810A01 M&ATHT
10 1562 Từ chối, đăng ký lại   Nguyễn Thị Quỳnh Như Đoàn Mạnh Cường 18A10010327 1810A01 CN ĐPT
11 1563 Chuyển GVHD: thầy Nguyễn Thành Huy, đăng ký và nộp lại đề cương Nghiên cứu kỹ thuật tấn công CSRF và xây dựng phương pháp phòng chống cho website thương mại điện tử Nguyễn Thành Huy Nguyễn Long Thành 18A10010374 1810A04 M&ATHT
12 1564 Duyệt và sửa theo ý kiến đánh giá, không phải nộp lại đề cương Xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý phòng khám Nha khoa Việt Anh tích hợp booking lịch khám online Nguyễn Đức Tuấn Nguyễn Hoài Thu 19A10010017 1910A02 CNPM
13 1567 Duyệt và sửa theo ý kiến đánh giá, không phải nộp lại đề cương Kiểm thử ứng dụng quản lý bán hàng cho cửa hàng bán đồ điện máy Hoàng Mai Mai Thị Thúy Hà Trần Hoài Thu 19A10010021 1910A03 CNPM
14 1566 Duyệt và sửa theo ý kiến đánh giá, không phải nộp lại đề cương Xây dựng ứng dụng mạng xã hội Fotei. Trịnh Thị Xuân Trần Đức Minh 19A10010022 1910A04 CNPM
15 1570 Sửa lại đề cương trên CTMS, nộp lại bản cứng Bảo mật trong mạng LAN và ứng dụng tại công ty cổ phần dịch vụ tin học ITS Vũ Xuân Hạnh Hoàng Thị Phương Thảo 19A10010036 1910A05 MAHT
16 1592 Duyệt và sửa theo ý kiến đánh giá, không phải nộp lại đề cương XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CÔNG VIỆC ỨNG DỤNG TRÊN MÔ HÌNH AGILE CHO CÔNG TY SẢN XUẤT PHẦN MỀM Nguyễn Thùy Linh Trần Văn Quang 19A10010041 1910A05 CNPM
17 1569 Từ chối, đăng ký lại   Vũ Xuân Hạnh Trần Lan Anh 19A10010046 1910A05 MAHT
18 1580 Duyệt và sửa theo ý kiến đánh giá, không phải nộp lại đề cương XÂY DỰNG PHẦN MỀM GIỚI THIỆU TOUR VR 3600 Trần Tiến Dũng Nguyễn Thị Thu Trang 19A10010067 1910A03 CNPM
19 1577 Duyệt và sửa theo ý kiến đánh giá, không phải nộp lại đề cương Xây dựng website bán hàng cho cửa hàng bỉm sữa Nana’s House Trịnh Thị Xuân Trần Thị Ánh 19A10010068 1910A02 CNPM
20 1576 Duyệt và sửa theo ý kiến đánh giá, không phải nộp lại đề cương Nghiên cứu dịch vụ Microsoft Azure để xây dựng Website quản lý thu chi dưới dạng SaaS Nguyễn Đức Tuấn Nguyễn Thanh Nam 19A10010070 1910A04 CNPM
21 1584 Chuyển GVHD: thầy Lê Hữu Dũng, đăng ký và nộp lại đề cương   Lê Hữu Dũng Đỗ Mạnh Hùng 19A10010078 1910A04 CNPM
22 1586 Duyệt và sửa theo ý kiến đánh giá, không phải nộp lại đề cương Xây dựng hệ thống bán hàng online cho cửa hàng điện thoại CTPhone Nguyễn Đức Tuấn Nguyễn Văn Linh 19A10010100 1910A03 CNPM
23 1597 Sửa lại đề cương trên CTMS, nộp lại bản cứng Xây dựng ứng dụng đặt đồ ăn Food Order cho cửa hàng đồ ăn Oishi trên thiết bị di động. Thái Thanh Tùng Bùi Đức Lộc 19A10010114 1910A04 CNPM
24 1582 Phân công GVHD: thầy Dương Chí Bằng, đăng ký và nộp lại đề cương Nghiên cứu trải nghiệm người dùng và thiết kế giao diện cho website bán quần áo insidemen Dương Chí Bằng Nguyễn Mạnh Hùng 19A10010144 1910A03 CNĐPT
25 1595 Sửa lại đề cương trên CTMS, nộp lại bản cứng Xây dựng website quản lý bán hàng cho cộng tác viên MobiFone Nguyễn Thị Tâm Cáp Thị Hải Ly 19A10010160 1910A02 CNPM
26 1571 Từ chối, đăng ký lại   Vũ Xuân Hạnh Bùi Thị My 19A10010180 1910A05 MAHT
27 1579 Duyệt và sửa theo ý kiến đánh giá, không phải nộp lại đề cương XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ HỆ THỐNG KHO HÀNG CÓ THỂ TÙY CHỈNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP Nguyễn Thị Tâm Nguyễn Mạnh Hùng 19A10010191 1910A04 CNPM
28 1581 Duyệt và sửa theo ý kiến đánh giá, không phải nộp lại đề cương Xây dựng hệ thống điểm danh sinh viên dựa trên nhận diện khuôn mặt Nguyễn Thị Tâm Nguyễn Hữu Vũ 19A10010194 1910A03 CNPM
29 1591 Duyệt và sửa theo ý kiến đánh giá, không phải nộp lại đề cương XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ BÁN HÀNG CHO CỬA HÀNG ĐIỆN THOẠI THẢN APPLE Nguyễn Thùy Linh Nguyễn Anh Núi 19A10010195 1910A02 CNPM
30 1578 Duyệt và sửa theo ý kiến đánh giá, không phải nộp lại đề cương Xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý bán hàng của cửa hàng thuốc thú y Minh Nguyệt Trịnh Thị Xuân Nguyễn Hữu Tình 19A10010205 1910A02 CNPM
31 1583 Sửa lại đề cương trên CTMS, nộp lại bản cứng Xây dựng ứng dụng đặt phòng khách sạn Marriott Mai Thị Thúy Hà Bùi Quang Minh 19A10010210 1910A04 CNPM
32 1575 Sửa lại đề cương trên CTMS, nộp lại bản cứng Xây dựng ứng dụng quản lý bán hàng cho cửa hàng bán đồ điện máy Hoàng Mai Mai Thị Thúy Hà Vương Quang Huy 19A10010220 1910A02 CNPM
33 1574 Sửa lại đề cương trên CTMS, nộp lại bản cứng Xây dựng hệ thống hỗ trợ Quản lý đặt tour Du lịch Nguyễn Thùy Linh Dương Quỳnh Nga 19A10010248 1910A03 CNPM
34 1588 Duyệt và sửa theo ý kiến đánh giá, không phải nộp lại đề cương Xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý sân bóng đá cho sân bóng Hoàng Quân Trần Tiến Dũng Nguyễn Văn Úc 19A10010260 1910A04 CNPM
35 1573 Duyệt và sửa theo ý kiến đánh giá, không phải nộp lại đề cương Xây dựng website hỗ trợ quản lý và bán hàng cho shop đá phong thuỷ Mit Gems Nguyễn Thùy Linh Nông Thị Tuyết Mai 19A10010267 1910A03 CNPM
36 1572 Chuyển GVHD: thầy Lê Hữu Dũng, đăng ký và nộp lại đề cương   Lê Hữu Dũng Mạc Đức Tân 19A10010269 1910A03 CNPM
37 1590 Sửa lại đề cương trên CTMS, nộp lại bản cứng Xây dựng website đặt phòng trực tuyến khách sạn Mayflower HaNoi Nguyễn Thị Quỳnh Như Trần Trung Kiên 19A10010271 1910A04 CNPM
38 1587 Sửa lại đề cương trên CTMS, nộp lại bản cứng NGHIÊN CỨU WAF VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÔNG TY IT SỬ DỤNG MODSECURITY Vũ Xuân Hạnh Phạm Xuân Vinh 19A10010322 1910A05 MAHT
39 1565 Duyệt và sửa theo ý kiến đánh giá, không phải nộp lại đề cương Website đặt phòng khách sạn online cho khách sạn The Bridge Nguyễn Đức Tuấn Nguyễn Hồng Ngọc 19A10010335 1910A02 CNPM
40 1596 Từ chối, đăng ký lại.
Chuyển GVHD: thầy Trần Duy Hùng
  Trần Duy Hùng Đỗ Văn Thanh 19A10010380 1910A04 CNPM
41   Chưa đăng ký và chưa nộp bản cứng đề cương     Trần Thị Li 16A10010085 1610A01  
42   Chưa đăng ký và chưa nộp bản cứng đề cương     Phạm Thanh Thảo 17A10010327 1710A06  
43   Chưa nộp bản cứng đề cương     Hà Thị Thủy 18A10010068 1810A03 CN ĐPT
(15228 lần xem)