Thông báo Kế hoạch học kỳ 3 năm học 2023-2024

14/05/2024 15:04
Khoa CNTT thông báo kế hoạch học tập học kỳ 3 năm học 2023-2024 như sau:
Tags: Thông báo,
 1. Thời gian đăng ký: Từ ngày 14/05/2024 – 20/05/2024 (đăng ký theo từng đợt)
 2. Thời gian bắt đầu học: Từ ngày 20/05/2024
 3. Ưu tiên các lớp mở trong học kỳ 3:
  1. Lớp đồ án tốt nghiệp. Điều kiện: sinh viên tích lũy từ 129 tín chỉ trở lên. (Sinh viên chủ động liên lạc với giảng viên hướng dẫn và đăng ký đề tài sớm)
  2. Lớp ANQP: đối tượng là các sinh viên nhập học năm 2022 (Theo kế hoạch của Trung tâm GDTC & ANQP).
   Thời gian: từ 03/06/2024 – 06/07/2024
  3. Lớp GDTC năm học 2024-2025:
   Đối tượng là các sinh viên nhập học năm 2023. (Theo TB số 16/TN-TCQA của Trung tâm GDTC & QPAN)
   Thời gian: từ 29/07/2024 - 10/08/2024 (chiều thứ 3,5 và cả ngày Chủ nhật)
   Địa điểm: Trung tâm TDTT quận Hoàng Mai
  4. Các lớp hỗ trợ sinh viên trả nợ môn trong năm học 2023-2024

Đề nghị Sinh viên chủ động xây dựng kế hoạch học tập để có hiệu quả cao nhất.

(8121 lần xem)