Cvăn v/v tổ chức cho sv học GDQP-AN năm học 2015-2016 + Danh sách phân xe

23/12/2015 09:41
Cvăn v/v tổ chức cho sv học GDQP-AN năm học 2015-2016 + Danh sách phân xe Căn cứ vào kế hoạch môn GDQP-AN cho sinh viên hệ Đại học Viện Đại học Mở Hà Nội, khoa Công nghệ Thông tin thông báo nội dung như sau:
Tags: 1510A, GDQP-AN,

Sinh viên học GDQP-AN năm học 2015-2016 + Danh sách phân xe

Sinh viên học GDQP-AN năm học 2015-2016 + Danh sách phân xe

Sinh viên học GDQP-AN năm học 2015-2016 + Danh sách phân xe

Sinh viên học GDQP-AN năm học 2015-2016 + Danh sách phân xe

Sinh viên học GDQP-AN năm học 2015-2016 + Danh sách phân xe

Sinh viên học GDQP-AN năm học 2015-2016 + Danh sách phân xe

Sinh viên học GDQP-AN năm học 2015-2016 + Danh sách phân xe

Sinh viên học GDQP-AN năm học 2015-2016 + Danh sách phân xe

Sinh viên học GDQP-AN năm học 2015-2016 + Danh sách phân xe

Sinh viên học GDQP-AN năm học 2015-2016 + Danh sách phân xe

(37267 lần xem)