Hướng dẫn Đăng ký Thuyết minh trực tuyến để đăng ký chuyên ngành

18/12/2019 18:16
Trung tâm Công nghệ & Dịch vụ trực tuyến (OTSC) Hướng dẫn Đăng ký Thuyết minh trực tuyến để đăng ký chuyên ngành qua hệ thống CTMS.

1. Truy cập chức năng:

 1. Đăng nhập vào CTMS
 2. Truy cập menu Cá nhân/Đăng ký chuyên ngành

Nếu sinh viên đủ điều kiện đăng ký chuyên ngành theo qui định, hệ thống sẽ cho phép thực hiện các bước tiếp theo.

2. Chọn chuyên ngành đăng ký

Các bước thực hiện như sau

 1. Chọn đợt đăng ký 
 2. Chọn chuyên ngành muốn đăng ký (nguyện vọng 1)
 3. Click nút bấm "Tiếp theo". 
  Lưu ý: không đổi được chuyên ngành sau khi thực hiện bước này.

Nếu SV đã từng thực hiện bước này, hệ thống sẽ tự động chuyển sang chế độ cho sửa thuyết minh đã đăng ký.

3. Thuyết minh cho từng tiêu chuẩn đánh giá

Các tiêu chuẩn để đánh giá thuyết minh do khoa CNTT yêu cầu và có thể khác nhau theo từng đợt đăng ký. Với mỗi tiêu chuẩn, sinh viên thực hiện thuyết minh và cung cấp minh chứng như sau:

 1. Nhập nội dung thuyết minh vào ô "Nội dung thuyết minh". Hệ thống sẽ tự động lưu lại thuyết minh mỗi khi người dùng thay đổi nội dung của ô này.
 2. Để thêm minh chứng cho thuyết minh:
  1. Nhập link minh chứng
  2. Nhập tên minh chứng
  3. Nhập mô tả minh chứng
  4. click nút bấm "+"
 3. Có thể sửa, xóa minh chứng đã thêm trong danh sách.
(39706 lần xem)