Hướng dẫn Đăng ký thông tin Đề tài đồ án tốt nghiệp lên CTMS

24/08/2015 15:33
Sinh viên sau khi đăng ký vào lớp tín chỉ Đồ án Tốt nghiệp, cần khai báo thông tin đồ án vào hệ thống theo hướng dẫn này. Sau đó, in Đề cương đề tài từ hệ thống rồi đóng quyển để nộp.

Qui trình này nhằm đảm bảo thông tin về đề tài của sinh viên được thống nhất giữa hệ thống và các văn bản sau này trong quá trình làm tốt nghiệp và bảo vệ. Việc chuẩn bị Đề cương đề tài còn giúp sinh viên nắm bắt vấn đề cần làm ngay từ đầu, Hội đồng khoa qua đó có thể tiến hành duyệt trực tuyến trên nội dung. Các thông tin trong đề cương đã có trong tài liệu Hướng dẫn về Đề cương đề tài Đồ án tốt nghiệp.

Đăng ký đề tài Đồ án tốt nghiệp

Để truy cập chức năng này, sinh viên thực hiện như sau:

  • Truy cập menu Cá nhân -> Đăng ký đề tài tốt nghiệp. Hệ thống sẽ xuất hiện giao diện của trang Đăng ký đề tài tốt nghiệp. Chức năng này chỉ truy cập được nếu sinh viên đã đăng ký vào lớp tín chỉ Đồ án Tốt nghiệp được khoa CNTT mở hàng kì.

Nhập tên đề tài

Tên đề tài cần ngắn gọn, rõ ràng. Sinh viên cần tính toán để in vừa gáy quyển đồ án sau này.


Sau khi nhập tên đề tài, CTMS sẽ hiển thị danh sách các đề tài có tên gần với đề tài vừa nhập - đây là những thông tin được gợi ý tự động từ hệ thống OTSC CSS.

Giới thiệu đề tài

 

Nhập các đề tài liên quan

Nhập nội dung đề tài này dự định đạt được

Nhập kế hoạch thực hiện

Nhập phân công công việc

Nhập tài liệu tham khảo

Tóm tắt đề cương

Chọn sinh viên thực hiện đề tài 

Nếu là đề tài đăng ký theo nhóm, chỉ cần một sinh viên trong nhóm đăng kí cùng tên của các bạn còn lại trong bước này. Với mỗi đề tài chỉ được chọn tối đa 3 sinh viên thực hiện

Để xóa sinh viên khỏi danh sách sinh viên thực hiện chọn

Chọn giảng viên hướng dẫn

Mỗi đề tài cần ít nhất một giảng viên hướng dẫn

Trong quá trình khai báo những nội dung trên nếu không rõ nội dung nào sinh viên có thể click biểu tượng ở từng nội dung tương ứng đề hệ thống hướng dẫn chi tiết hơn.

Sau khi đã điền đầy đủ thông tin Click nút “Gửi đề cương” để thêm thông tin Đề cương đề tài đồ án vào hệ thống. Sau khi gửi đề cương thành công, hệ thống sẽ tự động chuyển sang trang Xem đề cương để bạn có thể in đề cương từ hệ thống ra.

Xem đề cương

 

Nhấn vào các tiêu đề để xem chi tiết nội dung

Tại đây bạn có thể xem được tổng quát nội dung đề cương của mình. Nếu muốn chỉnh sửa nội dung đề cương Click nút  có trên màn hình. Hệ thống sẽ hiện chức năng sửa, để kết thúc quá trình này bạn click "Sửa đề cương", chọn "Hủy" để hủy thay đổi.

In đề cương đề tài

Cuối cùng là in quyển đề cương, với chức năng này bạn cần sử dụng trình duyệt Chrom để in báo cáo. Khi đăng ký đề cương đồ án thành công ở trang xem đề cương bạn nhấn Ctrl+P ở đây chia làm 2 phần việc cần làm:

  • Phần 1: In trang bìa. Để in trang bìa thì bạn để margin custom, bỏ header, footer và chọn in trang 1, ấn Lưu để lưu trang bìa

  • Phần 2: In các trang sau: Để in các trang sau bạn chọn in từ trang 2, đặt lại margin, hiện header, footer lên và nhấn lưu để lưu những trang còn lại.

Ngoài cách in trực tiếp từ trình duyệt Chrome như trên, bạn có thể mở toàn bộ nôi dung của đề cương đồ án trong trang Xem đề cương rồi copy ra phần mềm soạn thảo văn bản (như MS Word) để căn chỉnh và in.

(89521 lần xem)