Hệ thống gợi ý thông tin (OTSC CSS) - một sản phẩm mới của OTSC

25/08/2015 13:08
Từ tháng 8/2015, sinh viên khoa CNTT khi khai báo đề cương đề tài đồ án tốt nghiệp trên CTMS sẽ nhận được danh sách các đề tài có tên liên quan với đề tài của mình.
Tags: OTSC, ORS, ORiiing

Đây là một ứng dụng của OTSC CSS - Hệ thống gợi ý thông tin dựa trên kĩ thuật xử lý ngôn ngữ và khai phá dữ liệu - được OTSC xây dựng trong thời gian vừa qua.

 

(bài viết đang tiếp tục được cập nhật)

(122569 lần xem)