Thông báo v/v Tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại khoa CNTT từ 29/01/2021

28/01/2021 22:49
Thông báo v/v Tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại khoa CNTT từ 29/01/2021 Trước diễn biến mới của tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam, Ban lãnh đạo khoa (BLĐK) yêu cầu và đề nghị Cán bộ, Giảng viên, Học viên, Sinh viên và khách đến làm việc, học tập tại khoa CNTT:
  1. Thực hiện nghiêm việc phòng dịch cá nhântheo hướng dẫn của Bộ Y tế và cơ quan chức năng.
  2. Tuân thủ hướng dẫn tại http://www.fithou.edu.vn/Article.aspx?aid=1711&cid=3 để tiếp tục phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.
  3. Thực hiện đeo khẩu trang100% trong thời gian tại khoa, kiểm tra việc khai báo y tế (NCovi, http://khaiyte.hou.edu.vn) để vào khoa và điểm danh.
  4. Hạn chế di chuyển, tham gia hoạt động tập trung đông người không cần thiết.
    Khi có việc cần thiết phải ra khỏi TP Hà Nội, đề nghị báo trước cho BLĐK, Tổ Công đoàn, CVHT để kịp khoanh vùng xử lý nếu có sự cố xảy ra.
(7583 lần xem)