Thông báo v/v Tìm hiểu các SV có hoàn cảnh khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 để tìm cách hỗ trợ kịp thời

28/07/2021 14:13
Tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Khoa CNTT triển khai thu thập thông tin tình hình SV có yếu tố dịch tễ và tìm hiểu những khó khăn của SV để tìm phương án hỗ trợ phù hợp, kịp thời
Tags: Covid-19,

Các sinh viên có yếu tố dịch tễ điền thông tin vào khảo sát sau. Các yếu tố dịch tễ bao gồm: Gia đình nằm trong vùng dịch, vùng giãn cách xã hội; cách ly tại nhà; cách ly tập trung; được xác định mức độ F theo quyết định của cơ quan y tế

Thời gian thực hiện khảo sát đến trước 17h00 ngày 04/08/2021

(16977 lần xem)