Thông báo một số yêu cầu để trở lại học tập trực tiếp từ 08/03/2021

06/03/2021 08:50
Thực hiện công văn số 1153/ĐHM ngày 01/3/2021 của Trường Đại học Mở Hà Nội v/v Triển khai hoạt động dạy-học, thi tập trung đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Tags: Covid-19,

Khoa CNTT thông báo một số nội dung như sau:

 1. Toàn khoa trở lại học tập, làm việc theo phương thức trực tiếp từ 08/03/2021, trừ những trường hợp đặc biệt sau đây:
  1. Trường hợp từ tỉnh Hải Dương về Hà Nội từ 0:00 ngày 03/03/2021: Thực hiện theo thông báo của Sở Y tế Hà Nội và yêu cầu của cơ quan chức năng của địa phương nơi đến.
  2. Trường hợp từ các ổ dịch khác (căn cứ theo công bố của Bộ Y tế): thực hiện khai báo theo yêu cầu của cơ quan chức năng của địa phương nơi đến.
 2. Các trường hợp có quyết định cách ly (đối với cá nhân) hoặc ở nơi bị phong toả/cách ly y tế bởi chính quyền địa phương: phải báo cáo (kèm các minh chứng cần thiết) với khoa (qua email: cntt@hou.edu.vn) và CVHT trước lịch học, lịch thi ít nhất 01 ngày để kịp thời xử lý lịch học, lịch thi liên quan.
 3. Các trường hợp từ 4 địa phương ở Hải Dương phải tự cách ly mà thoả mãn điều kiện để trở lại học tập, làm việc (theo thông báo của Sở Y tế Hà Nội) thì phải thực hiện cả 2 việc sau đây:
  1. Nộp ảnh chụp kết quả xét nghiệm RT-PCR vào email của khoa (cntt@hou.edu.vn) có gửi CC: CVHT trước 08/03/2021.
  2. Mang theo bản sao kết quả xét nghiệm RT-PCR khi đến học tập và làm việc tại khoa để xuất trình khi có yêu cầu.
 4. Tiếp tục tuân thủ Thông báo Hướng dẫn thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi tới làm việc, học tập tại khoa CNTT từ 31/07/2020 để tiếp tục phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.  
(8841 lần xem)