Hướng dẫn qui trình đăng ký Lớp môn học dành cho sinh viên học chương trình đào tạo theo học chế Tín chỉ

19/06/2013 17:00
Từ học kì 2 năm học 2011-2012, theo lộ trình triển khai học chế Tín chỉ tại khoa CNTT, sinh viên khoá 0011B và 0711B sẽ được tự đăng ký học theo các lớp môn học (lớp tín chỉ).
Tags: ctms, thongbao,

(Bản hướng dẫn này được cập nhật ngày 22/02/2012 theo những nâng cấp mới trên hệ thống CTMS)

Để đăng ký lớp môn học, sinh viên có thể thực hiện theo 1 trong 2 cách sau đây:

Cách 1: Đăng ký qua Cố vấn học tập (Giáo viên chủ nhiệm)
Các bước thực hiện như sau:

1.      Sinh viên xem lịch các lớp tín chỉ dán tại bảng tin của khoa hoặc trên hệ thống Lịch công khai

2.      Sinh viên đăng ký nguyện vọng với Giáo viên chủ nhiệm lớp mình.

3.      Giáo viên chủ nhiệm các lớp căn cứ vào nguyện vọng của sinh viên, đăng ký vào hệ thống CTMS.

Cách 2: Đăng ký online sử dụng hệ thống CTMS (hệ thống quản trị hoạt động đào tạo do Trung tâm Công nghệ và Dịch vụ trực tuyến phát triển).
Các bước thực hiện như sau:

 1. Sinh viên đăng nhập vào hệ thống student.fithou.net.vn
 2. Truy cập trang Đăng ký lớp tín chỉ qua menu Cá nhân > Đăng ký lớp tín chỉ
 3. Sau khi hệ thống đếm ngược 30 giây, màn hình chức năng Đăng ký lớp tín chỉ sẽ xuất hiện như hình sau:Danh sách Lớp có thể đăng kýTrong màn hình này, CTMS sẽ hiển thị 2 loại danh sách lớp tín chỉ:
  • Lớp có thể đăng ký: CTMS liệt kê những lớp thoả mãn những tiêu chí sau để sinh viên có thể đăng ký:
   • Cho phép đăng ký.
   • Nằm trong chương trình đào tạo áp dụng cho sinh viên đang đăng ký.
   • Sinh viên được chọn đã đạt các môn điều kiện tiên quyết của lớp tín chỉ.
   • Đã có lịch học (bao gồm thời gian, phòng học)
   • Không trùng môn với các lớp tín chỉ vừa đăng ký
   • Không trùng lịch học với các lớp tín chỉ vừa đăng ký
   • Nếu thời gian hiện tại nằm trong hạn đăng ký và có số sinh viên đã đăng ký nhỏ hơn số sinh viên tối đa cho phép thì ô đăng ký sẽ hiện biểu tượng Đăng ký (có thể đăng ký). Ngược lại, ô đăng ký sẽ hiện thông báo:
    • “Chờ ĐK” nếu chưa đến ngày bắt đầu cho đăng ký.
    • “Hết hạn ĐK” nếu đã qua hạn đăng ký.
    • “Hết chỉ tiêu” nếu số sinh viên đã đăng ký bằng số sinh viên tối đa cho phép.
  • Lớp vừa đăng ký: CTMS liệt kê những lớp thoả mãn những tiêu chí sau:
   • Là lớp do sinh viên đăng ký.
   • Cho phép đăng ký và chưa được duyệt thi hành.
   • Nếu thời gian hiện tại trước hạn kết thúc đăng ký 1 ngày thì ô đăng ký sẽ hiện biểu tượng  Đăng ký (cho phép hủy đăng ký). Ngược lại, ô đăng ký sẽ hiện thông báo “Hết hạn hủy” nếu điều kiện thời gian trên không thỏa mãn (hoặc các thông báo như đã liệt kê trong danh sách Lớp có thể đăng ký ở trên).
 4. Đăng ký: Sau khi lựa chọn môn học, giảng viên và thời gian phù hợp, sinh viên có thể click vào biểu tượng Đăng ký ở dòng tương ứng với lớp tín chỉ để đăng ký. Mỗi lần đăng ký, hệ thống sẽ cập nhật lại 2 danh sách Lớp có thể đăng kýLớp vừa đăng ký.
 5. Đăng ký học cải thiện: Tương tự với việc đăng ký thì sau khi lựa chọn môn học cải thiện, giảng viên và thời gian phù hợp, sinh viên có thể click vào biểu tượngĐăng ký ở dòng tương ứng với lớp tín chỉ để đăng ký. Cũng như khi đăng ký xong, hệ thống sẽ cập nhật lại 2 danh sách Lớp có thể đăng ký và lớp vừa đăng ký.
 6. Huỷ đăng ký: Trong danh sách lớp vừa đăng ký, trước ít nhất 1 ngày so với ngày Kết thúc đăng ký của mỗi lớp, CTMS cho phép huỷ đăng ký. Để huỷ đăng ký, sinh viên click vào biểu tượng Đăng ký. Hệ thống sẽ tự động cập nhật lại 2 danh sách như đã nói ở trên.
(63169 lần xem)