Kết quả duyệt đề cương luận văn tốt nghiệp đăng ký tháng 7 năm 2022

12/08/2022 10:28
Khoa thông báo kết quả duyệt (lần 1) đề cương luận văn tốt nghiệp cho học viên đã đăng ký tháng 7 năm 2022, như sau:
  1. Đối tượng 1: HV có kết quả duyệt là "Duyệt & sửa theo YC": HV được duyệt đề tài và GVHD như đã đăng ký, HV cần sửa đề cương như các góp ý/yêu cầu của HĐ trực tiếp trên CTMS
  2. Đối tượng 2: HV có kết quả là "Đăng ký lại": Học viên chưa được duyệt đề cương đã đăng ký lần 1, cần chỉnh sửa lại để cương theo các góp ý/yêu cầu của HĐ trên CTMS (có thể liên hệ với GVHD hoặc các thầy cô liên quan để xin tư vấn chỉnh sửa phù hợp). Sau đó nộp lại đề cương để HĐ Khoa duyệt L2. 
  3. Cách thức nộp đề cương: tương tự lần 1 (sau khi sửa trên CTMS, HV in trực tiếp từ CTMS ra, xin chữ ký GVHD và nộp cho Khoa)
  4. Thời hạn và địa điểm nộp đề cương lần 2: trước 13:00 ngày 17/08/2022 tại phòng 17 của Khoa
  5. Kết quả duyệt đề cương (Lần 1) như bảng dưới đây:

STT Tên đề tài Mã SV Học viên GVHD Kết quả xét duyệt đề cương

1

CHUYỂN GIAO OTP BẰNG MA TRẬN MẬT KHẨU NGẪU NHIÊN ỨNG DỤNG ĐỂ XÁC THỰC ĐỐI TÁC GIAO DỊCH TRONG QUẢN LÝ DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN

19K10010005

Lê Quang Mạnh - 1910K02:

Thái Thanh Sơn

Đăng ký lại

2

Dự báo biến động nhân sự của các Cục Thi hành án dân sự ở Việt Nam sử dụng phương pháp học máy

19K10010003

Lưu Tuấn Kiệt - 1910K02:

Nguyễn Quang Hoan

Đăng ký lại

3

NHẬN DẠNG BIỂU CẢM KHUÔN MẶT ỨNG DỤNG TRONG VIỆC CẢNH BẢO MỨC ĐỘ TẬP TRUNG CỦA SINH VIÊN KHI THI TRỰC TUYẾN

19K10010004

Nguyễn Thị Luyến - 1910K02:

Đinh Tuấn Long

Đăng ký lại

4

PHÂN LỚP DỮ LIỆU HỌC VIÊN NHẰM TƯ VẤN CHỌN NGHÀNH HỌC TẠI HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NIIT-ICT HN SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP HỌC MÁY

19K10010001

Nguyễn Hùng Cường - 1910K01:

Nguyễn Quang Hoan

Đăng ký lại

5

Sử dụng mạng nơron tích chập trong nhận dạng biểu cảm khuôn mặt và ứng dụng hỗ trợ giám sát dạy học tại trường THPT Trần Nhân Tông

19K10010002

Đỗ Thị Thu Hà - 1910K02:

Dương Thăng Long

Đăng ký lại

6

Ứng dụng nhận dạng biểu cảm khuôn mặt dựa trên mạng nơron nhân tạo để hỗ trợ người khiếm thị trong giao tiếp.

19K10010006

Trần Văn Nam - 1910K02:

Dương Thăng Long

Duyệt và sửa theo yêu cầu
(10624 lần xem)