Thông báo v/v Tổ chức Seminar Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ CNTT tháng 01/2023

04/01/2023 09:19
Tại buổi Seminar này, học viên sẽ báo cáo các nội dung đã thực hiện và kết quả để nhận được sự đóng góp ý kiến từ các nhà khoa học, các giảng viên.
Tags: Luận văn, CNTT,

 

1. Thời gian, địa điểm:

  • Thời gian: 13:30, thứ 3 ngày 10/01/2023.
  • Địa điểm: P24, khu giảng đường Khoa CNTT, 96 Định Công.

2. Thành phần

  • Các giảng viên chuyên môn;
  • Cán bộ và giảng viên khác có quan tâm;
  • Các học viên, sinh viên ngành CNTT.

3. Các báo cáo:

STT Học viên Tên đề tài
1 Nguyễn Mạnh Hùng Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong đánh giá chất lượng đào tạo trực tuyến tại Trường Đại học Mở Hà Nội
2 Phí Quốc Chính Phương pháp giám sát quá trình học tập trực tuyến dựa trên mô hình nhận dạng khuôn mặt sử dụng mạng nơron tích chập
3 Chu Minh Mô hình nhận dạng khuôn mặt dựa trên mạng Nơron tích chập để ứng dụng cho bài toán giám sát người thi trực tuyến
4 Hoàng Thế Trung Thiết kế hệ sinh thái công nghệ cho Học viện KHXH Việt Nam phục vụ công tác chuyển đổi số quốc gia
(9625 lần xem)