Thông báo về việc hết hạn thực hiện luận văn đối với khóa 1810K (lớp 1810K01 và 1810K02)

04/10/2022 10:36
Tags: thạc sĩ,

Theo quyết định giao đề tài của từng Anh/Chị học viên khóa 1810K, đến nay đã quá thời hạn được phép thực hiện và bảo vệ luận văn, danh sách cụ thể như sau:

TT Họ tên Ngày sinh Số QĐ Thời hạn thực hiện
1 Trần Việt Anh 08/03/1977 666/QĐ-ĐHM 21/02 - 21/08/2020
2 Đào Xuân Tám 28/09/1978 673/QĐ-ĐHM 21/02 - 21/08/2020
3 Phạm Vũ Toàn 17/07/1982 674/QĐ-ĐHM 21/02 - 21/08/2020
4 Mạc Tuấn Anh 19/04/1983 1443/QĐ-ĐHM 19/03 - 19/09/2021
5 Nguyễn Hoàng Anh 15/02/1986 1444/QĐ-ĐHM 19/03 - 19/09/2021
6 Phí Quốc Chính 22/11/1972 1446/QĐ-ĐHM 19/03 - 19/09/2021
7 Nguyễn Mạnh Hùng 06/05/1976 1449/QĐ-ĐHM 19/03 - 19/09/2021
8 Nguyễn Trung Kiên 11/06/1987 1451/QĐ-ĐHM 19/03 - 19/09/2021
9 Chu Minh 05/11/1993 1452/QĐ-ĐHM 19/03 - 19/09/2021
10 Cao Văn Thu 20/10/1979 1453/QĐ-ĐHM 19/03 - 19/09/2021
11 Hoàng Thế Trung 06/02/1984 1454/QĐ-ĐHM 19/03 - 19/09/2021

Khoa thông báo đến các Anh/Chị học viên lớp 1810K01 và 1810K02:

  1. Luận văn Anh/Chị đã được giao lần 1 đến nay chưa bảo vệ nên môn Luận văn kỳ này sẽ là không đạt

  2. Nếu Anh/Chị còn muốn tiếp tục theo học, trước ngày 07/10/2022 phải làm đơn nộp tại Văn phòng khoa CNTT để xin được thực hiện đề tài đã giao trước đây nhưng trong lớp tín chỉ Luận văn TN mới. Đơn xin gia hạn này cần có xác nhận của GV hướng dẫn đề tài đã giao về 2 nội dung sau:

    1. Tiến độ thực hiện đề tài

    2. Đồng ý tiếp tục hướng dẫn đề tài này.

Các học viên không thực hiện công việc trên hoặc đơn không được duyệt sẽ làm luận văn mới trong lớp tín chỉ Luận văn TN mới nếu còn hạn đào tạo theo quy định.

(8589 lần xem)