Thông báo Seminar học phần Tối ưu hoá bậc Cao học

15/05/2023 13:05
Bộ môn Cơ bản trân trọng thông báo và kính mời các Thầy/Cô/Sinh viên quan tâm tham dự buổi Seminar học phần Tối ưu hoá bậc Thạc sĩ

Thời gian: 13h00 ngày thứ 6 - 19/05/2023

Địa điểm: P.22 Khu giảng đường Khoa CNTT.

Giảng viên chuyên môn: PGS TS Đào Thanh Tĩnh

 

Các nội dung báo cáo gồm:

Vấn đề 1. Bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc. Thuật toán đơn hình và thuật toán đơn hình đối ngẫu dạng bảng giải bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc.

Vấn đề 2. Bài toán vận tải. Phương pháp tìm phương án xuất phát và thuật toán thế vị giải bài toán vận tải cân bằng thu phát.

Vấn đề 3. Bài toán tối ưu rời rạc tuyến tính. Phương pháp nhánh cận Land-Doig giải bài toán tối ưu rời rạc tuyến tính. So sánh phương pháp quy hoạch động và phương pháp nhánh cận Land-Doig giải bài toán cái túi.Trân trọng kính mời các Thầy/Cô và các bạn sinh viên tới tham dự

(8173 lần xem)