Thông báo Seminar học phần Thương mại điện tử tiên tiến bậc Thạc sĩ

13/10/2022 09:00
Bộ môn Công nghệ phần mềm thông báo hoạt động Seminar học phần bậc Thạc sĩ:
Tags: Thạc sĩ,

Thời gian: 13h30 ngày 14/10/2022

Địa điểm: P22, khu giảng đường Khoa CNTT, 96 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

Báo cáo viên: các học viên lớp cao học CNTT.

Giảng viên phụ trách: PGS.TS Thái Thanh Sơn.
 
Danh sách các báo cáo gồm:
  1. Nguyên lý liên hệ ngược trong điều khiển học và hoạt động Marketing trong thương mại.
  2. Nguyên lý hoạt động có lực lượng dự trữ trong điều khiển học và một ví dụ ứng dụng trong quản lý điều phối nội bộ hệ thống thương mại.
  3. Nguyên lý độ đa dạng cốt yếu trong hệ thống điều khiển học và một ví dụ ứng dụng trong tổ chức cơ cấu quản lý nội bộ hệ thống thương mại.

Bộ môn xin thông báo và kính mời các GV, SV, HV khác quan tâm, tham dự!

(7817 lần xem)