Thông báo thu bảo hiểm y tế (BHYT) bổ sung và danh sách sv khóa 14 không tham gia đóng BHYT

09/09/2014 18:26
Căn cứ luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 do Quốc hội ban hành. Căn cứ thông báo của phòng CTCT&SV, Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ SV số 85/TB-ĐHM-CTSV ngày 18/8/2014 của Viện Đại học Mở Hà nội về việc thu bảo hiểm y tế của sinh viên năm học 2014-2015
Tags: BHYT,

Khoa CNTT thông báo:

  • Mức thu BHYT: 289.800đ (Hai trăm tám chín ngàn tám trăm đồng)
  • Sinh viên các lớp khóa 2011, 2012, 2013 (TÍN CHỈ)
  • Địa điểm thu: Cơ sở 2 Khoa CNTT – 96 Định Công, Thanh Xuân
TT KHÓA NGÀY THU THỜI GIAN
  2011 (Đại học, Cao đẳng) 08/09/2014 - 15/09/2014
Sáng: 8h30-11h00
Chiều: 13h30-16h00
  2012 08/09/2014 - 15/09/2014
Sáng: 8h30-11h00
Chiều: 13h30-16h00
  2013 08/09/2014 - 15/09/2014
Sáng: 8h30-11h00
Chiều: 13h30-16h00
Khoa CNTT không giải quyết những trường hợp nộp muộn, sai thông tin. Trường hợp sinh viên đã có thẻ BHYT tham ra ngoài thì photo 2 bản (không cần công chứng) nộp lại văn phòng khoa.
Yêu cầu sinh viên khi đóng BH kiểm tra ngày sinh, và điền giới tính vào danh sách nộp BH.
Hạn thu cuối là ngày 15/09/2014 sinh viên nào không tham gia đóng bảo hiểm sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của Nhà trường.
Danh sách sinh viên khóa 14 không tham gia đóng BHYT:
(28346 lần xem)