Kết quả tìm kiếm
Thông báo Tổ chức đào tạo GDTC-QPAN cho SV khóa 2210A giai đoạn 03/06 - 05/07/2024
16/05/2024
Khóa 2210A thực hiện việc đi học môn GDTC&QPAN tại cơ sở Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên, Khoa thông báo về việc tổ chức đào tạo cho SV khóa 2210A trong giai đoạn từ ngày 03/06/2024 đến 05/07/2024, như sau:
Thông báo về việc cung cấp đồng phục học môn Giáo dục thể chất năm học 2023 – 2024
16/10/2023
Căn cứ Thông báo ngày 12 tháng 10 năm 2023 của Trung tâm Giáo dục thể chất và quốc phòng an ninh (GDTC-QPAN) về việc cung ứng đồng phục TDTT cho sinh viên năm học 2023 - 2024;
Thông báo về việc trả đồng phục Thể dục, Thể thao cho sinh viên năm học 2022 - 2023
29/12/2022
Căn cứ kế hoạch năm học về việc triển khai cung ứng đồng phục Thể dục Thể thao cho học sinh – sinh viên năm học 2022 - 2023
Thông báo về việc trả đồng phục Thể dục, Thể thao cho sinh viên năm học 2021 - 2022
30/05/2022
Căn cứ kế hoạch năm học về việc triển khai cung ứng đồng phục Thể dục Thể thao cho học sinh – sinh viên năm học 2021 - 2022
Thông báo về việc cung cấp đồng phục học môn Giáo dục thể chất năm học 2021 – 2022
10/03/2022
Căn cứ Thông báo số 22/TB-TCQA ngày 08 tháng 03 năm 2022 của Trung tâm Giáo dục thể chất và quốc phòng an ninh (GDTC-QPAN) về việc cung ứng đồng phục TDTT cho sinh viên năm học 2021 - 2022;
Thông báo lịch, danh sách học trực tuyến Giáo dục quốc phòng - an ninh và kết hợp thể chất năm học 2021 – 2022
10/12/2021
Thông báo v/v học GDTC (3 tín chỉ) cho khoá 1910A
05/11/2021
Khoa CNTT thông báo về lớp GDTC (3tc) năm 2021 như sau:
Thông báo danh sách, lịch học trực tuyến môn Giáo dục thể chất năm học 2020 – 2021
14/05/2021
Trung tâm GDTC&QPAN thông báo danh sách, lịch học trực tuyến môn Giáo dục thể chất (2 tín chỉ) như sau:
Thông báo kế hoạch học trực tuyến Giáo dục quốc phòng - an ninh và kết hợp thể chất năm học 2020 – 2021
12/05/2021
Trung tâm GDTC&QPAN thông báo kế hoạch học trực tuyến môn Giáo dục quốc phòng an ninh và kết hợp giáo dục thể chất như sau:
Thông báo đăng ký học môn GDQP và GDTC đợt tháng 5 năm 2021
08/04/2021
Thông báo đăng ký học môn GDQP và GDTC đợt tháng 5/2021 và đăng ký tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Xã Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên
Thông báo về việc trả đồng phục Thể dục, Thể thao cho sinh viên năm học 2020 - 2021
09/01/2021
Căn cứ kế hoạch năm học về việc triển khai cung ứng đồng phục Thể dục Thể thao cho học sinh – sinh viên năm học 2020 - 2021
Thông báo tổ chức học GDTC2 (3tc) cho khóa 1810A
04/11/2020
Thông báo Lịch đón SV đi học GDQP (đợt T6/2020) & danh sách phân xe
03/06/2020
Thông báo đăng ký học môn GDQP và GDTC đợt tháng 6 năm 2020
20/05/2020
Thông báo về việc trả đồng phục Thể dục, Thể thao cho sinh viên năm học 2019 – 2020
30/12/2019
Căn cứ kế hoạch năm học về việc triển khai cung ứng đồng phục Thể dục Thể thao cho học sinh – sinh viên năm học 2019 - 2020
Thông báo v/v Triển khai 3 tín chỉ học phần GDTC cho khoá 1710A
10/11/2019
Căn cứ Lịch giảng dạy môn Giáo dục Thể chất năm học 2019 - 2020" do TT Giáo dục TC & QPAN - Trường ĐH Mở Hà Nội ban hành,
Thông báo về việc cung cấp đồng phục học môn Giáo dục thể chất năm học 2019 – 2020
19/10/2019
Căn cứ Thông báo số 14/TB-TCQA ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Trung tâm Giáo dục thể chất và quốc phòng an ninh (GDTC-QPAN) về việc cung ứng đồng phục TDTT cho sinh viên năm học 2019 - 2020; Thừa lệnh Ban lãnh Đạo Khoa Công nghệ Thông tin
Thông báo Lịch đón SV đi học GDQP, GDTC đợt T7/2019 & danh sách phân xe
27/07/2019
Khoa CNTT thông báo về việc tổ chức đưa đón sinh viên đi học GDTC & QPAN đợt tháng 7 năm 2019, như sau:
Thông báo Lịch đón SV đi học GDQP, GDTC đợt T6/2019 & danh sách phân xe
05/06/2019
Thông báo v/v Hoãn thu học phí GDQP, GDTC đợt th6/2019 với một số SV 16A, 17A
28/05/2019
Căn cứ ý kiến của Trung tâm Giáo dục Thể chất, Quốc phòng & An ninh - Trường Đại học Mở Hà Nội.