Tin hoạt động
Thông báo họp đối thoại cấp lớp năm học 2019-2020
07/01/2020
Thông báo về việc trả đồng phục Thể dục, Thể thao cho sinh viên năm học 2019 – 2020
30/12/2019
Căn cứ kế hoạch năm học về việc triển khai cung ứng đồng phục Thể dục Thể thao cho học sinh – sinh viên năm học 2019 - 2020
Thông báo họp lớp đầu HK2 năm học 2019-2020
25/12/2019
Thông báo sinh hoạt CLB Giải thuật đợt 1 năm học 2019-2020
02/12/2019
CLB Giải thuật & Lập trình FITHOU sinh hoạt đợt 1 năm học 2019 - 2020
Tech Talk môn Thiết kế đồ họa nâng cao
26/11/2019
Thiết kế đồ họa nâng cao
Tech Talk môn Lý thuyết Thiết kế giao diện người dùng với nội dung "UX - Đánh giá tính khả dụng của sản phẩm phần mềm"
11/11/2019
Tech Talk môn Lý thuyết Thiết kế giao diện người dùng với nội dung "UX - Đánh giá tính khả dụng của sản phẩm phần mềm"
Hoạt động chuyên môn chuyên ngành CNĐPT
26/10/2019
Hoạt động chuyên môn Bộ môn CNĐPT, Thiết kế nhân dịp ngày 20/11
Tài liệu và yêu cầu sản phẩm chuyên môn của Tech Talk môn học Lập trình trên thiết bị di động
25/10/2019
Yêu cầu sản phẩm chuyên môn của Tech Talk môn học PTTK Hệ thống Thông tin
22/10/2019
Thông báo về buổi Tech Talk môn An ninh bảo mật dữ liệu
21/10/2019
Nhằm giúp sinh viên tiếp cận với các vấn đề an ninh và bảo mật dữ liệu, Bộ môn Mạng và Kỹ thuật máy tính (NS) tổ chức buổi TechTalk cho môn học An ninh bảo mật dữ liệu. Thông tin chi tiết như sau:
Thông báo về buổi Tech Talk môn Phân tích và thiết kế Hệ thống Thông tin
09/10/2019
Chủ đề "Các vấn đề cơ bản về Kiểm thử phần mềm" sẽ được chị Nguyễn Thu Hà, chuyên viên phân tích nghiệp vụ, CMC Global Corp trình bày trong Tech Talk lần này.
Thông báo về buổi Tech Talk môn Lập trình trên thiết bị di động
07/10/2019
Chủ đề "Các vấn đề cơ bản trong bố cục ứng dụng di động" sẽ được trình bày bởi chuyên gia Nguyễn Kiêm Nghĩa, Team Leader, VN Pay
Thông báo Hội thảo Hướng nghiệp dành cho sinh viên cuối khóa
04/10/2019
Để chuẩn bị cho công tác xét tốt nghiệp cho sinh viên , Khoa tổ chức Hội thảo hướng nghiệp trong khuôn khổ "Sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa" năm học 2019 - 2020, cụ thể:
Thông báo kiến tập T10/2019
03/10/2019
Thực hiện kế hoạch đưa sinh viên tới các doanh nghiệp CNTT để thực tập, kiến tập trong năm học 2019-2020.
Thông báo triển khai Chương trình học bổng "Sinh viên tài năng VNPTIT" và thực tập Fresher tại VNPT-IT năm học 2019 - 2020
16/09/2019
Thừa lệnh Ban lãnh đạo Khoa CNTT, để triển khai các hoạt động hợp tác cùng VNPTIT năm học 2019 - 2020 Tổ Công tác hướng nghiệp thông báo triệu tập:
Thông báo v/v Tuyển chọn thành viên tham dự cuộc thi “Olympic Tin học sinh viên Việt Nam 2019”
16/09/2019
THÔNG BÁO Tuyển chọn thành viên tham dự cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin”
11/09/2019
Thông báo Họp lớp đầu học kỳ 1 năm học 2019-2020
24/08/2019
Danh sách phân xe kiến tập ngày 22/8/2019 tại FPT Information System
20/08/2019
Thông báo kiến tập đợt 2 - tháng 8/2019 tại FPT Information System
12/08/2019
Tổ công tác Hướng nghiệp khoa CNTT thông báo triển khai hoạt động kiến tập tại doanh nghiệp đợt 2 tháng 8/2019 như sau: