Thông báo Điều chỉnh một số lớp tín chỉ Giai đoạn 2 - HK1 năm học 2020-2021

09/10/2020 16:03
Khoa CNTT thông báo mở mới một số lớp tín chỉ cho Giai đoạn 2 HK1 năm học 2020-2021 như sau
 1. Đăng ký từ 09/10 đến trước 14:00 11/10, duyệt lớp trước 17:00 ngày 11/10, học từ tuần 12/10 gồm các môn (A)
  1. Kiến trúc Máy tính
  2. Cơ sở Dữ liệu
  3. Quản trị Mạng
  4. An ninh & bảo mật dữ liệu
 2. Đăng ký từ 17/10 đến trước 19/10, học từ tuần 19/10 gồm các môn
  1. Kỹ thuật lập trình cơ sở 
  2. Tin học Đại cương
  3. Kỹ thuật Điện tử số
  4. Giải tích 1
  5. Tiếng Anh cơ bản 1
  6. Pháp luật Đại cương
 3. Sinh viên có khả năng đăng ký các môn (A) nói trên đều ở diện chậm tiến độ đào tạo, hoặc có thể học cải thiện, khoa CNTT yêu cầu:
  1. Thầy cô CVHT đôn đốc, nhắc nhở SV đăng ký, thực hiện đăng ký bắt buộc với SV chưa đủ số tín chỉ tối thiểu HK1 năm học 2020-2021 từ 12:00 11/10 đến trước 14:00 11/10.
  2. SV tích cực đăng ký để kịp thời bù tiến độ, tốt nghiệp đúng thời gian thiết kế.
(34585 lần xem)