Thông báo thu học phí GDQP, GDTC 2020 - 2021

13/04/2021 14:36
Tags: GDQP-AN,

Bộ phận Kế hoạch Tài chính - Khoa Công nghệ Thông tin thông báo lịch thu học phí và kinh phí đi học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Giáo dục thể chất như sau:

Đối tượng:                Những SV đã đăng ký vào lớp học đợt học tháng 5/2021

Các khoản thu:

                                    + Tiền học phí: 11 Tín chỉ

                                    + Tiền vật dụng và kinh phí khác: Theo thông báo 15/TCQA-ĐHM (dưới đây)

Thời gian, địa điểm thu:

TT

KHÓA

NGÀY THU

THỜI GIAN

GHI CHÚ

I

Địa điểm thu HP: Khu giảng đường Khoa CNTT – 96 Định Công, Thanh Xuân

1

2010A1, 2010A2

26/04/2021

8g30-10g30

Phòng P17

2

2010A3, 2010A4, 2010A5, các khóa trước

27/04/2021

8g30-10g30

Phòng P17

(24687 lần xem)