Bộ môn HTTT - thông báo tổ chức TechTalk học phần Lập trình trên thiết bị di động

29/03/2023 15:05
Bộ môn HTTT thông báo tổ chức Tech-Talk trong học phần Lập trình di động và Lập trình di động nâng cao với chủ đề "Quy trình phát triển ứng dụng di động tại doanh nghiệp và giới thiệu một số framework phát triển ứng dụng di động."
Tags: Tech talk,

1. Chủ đề:

Quy trình phát triển ứng dụng di động tại doanh nghiệp và giới thiệu một số framework phát triển ứng dụng di động.

2. Báo cáo viên:

- Anh Nguyễn Mạnh Đức - Senior Software Engineer tại One Mount Group.

3. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 14:00 thứ tư ngày 12/04/2023.

- Địa điểm: P24, khu giảng đường Khoa CNTT và trực tuýen

4. Thành phần:

 • Sinh viên thuộc các lớp:
  • Lập trình di động AAS7132022.019, AAS7132022.001, AAS7132022.018, AAS7132022.002
   tham dự trực tuyến (sẽ gửi link trước khi Tech Talk bắt đầu).
  • Lập trình Di động nâng cao AAW0232022.003, AAW0232023.001
   tham dự trực tiếp tại P24.
 • Các giảng viên chuyên môn;
 • Cán bộ và giảng viên khác có quan tâm;

Các bạn sinh viên tham dự lưu minh chứng và thực hiện sản phẩm chuyên môn được ghi nhận hoạt động chuyên môn khi đăng ký học tập theo chuyên ngành Hệ thống thông tin. Liên kết biểu mẫu lưu minh chứng hoạt động chuyên môn tại đây.

(8271 lần xem)