Thông báo về buổi sinh hoạt chuyên môn (Tech Talk) môn học Lập trình trên thiết bị di động (An ninh đối với các ứng dụng di động)

16/09/2021 08:24
Hiện nay, các ứng dụng di động đang được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống, chẳng hạn như trong lĩnh vực thương mại điện tử, đặc biệt là trong thanh toán điện tử. Tuy nhiên, có rất nhiều nguy cơ an ninh đối với các ứng dụng này và quá trình phát triển ứng dụng.

Vì vậy, để giúp sinh viên có được những kiến thức thực tiễn trong việc xây dựng các ứng dụng trên thiết bị di động, đảm bảo an ninh cho các ứng dụng và người dùng, bộ môn HTTT tổ chức Tech Talk:

1.    Thời gian và địa điểm

· Thời gian: 13h30 ngày thứ Tư, 22/09/2021.

· Địa điểm: trực tuyến thông qua Google Meet. Các thông tin kết nối sẽ được thông báo sau.

2.    Báo cáo viên:

· Anh Nguyễn Kiêm Nghĩa.

· Công ty Cổ phần giải pháp thanh toán Việt Nam (VNPAY).

· Vị trí: phó trưởng phòng Phát triển ứng dụng di động.

3.    Nội dung:

· An ninh trong xây dựng các ứng dụng di động.

· Các nguy cơ an ninh đối với các ứng dụng di động.

· Dịch ngược phần mềm và nguy cơ an ninh.

· Các biện pháp phòng chống các nguy cơ, đảm bảo an ninh trong phát triển các ứng dụng di động.

4.    Thành phần:

· Các giảng viên chuyên môn;

· Cán bộ và giảng viên khác có quan tâm;

· Sinh viên thuộc lớp môn học

- Lập trình trên thiết bị di động “AAS7132021.007, AAS7132021.013”, “AAS7132021.005, AAS7132021.011”, “AAS7132021.008, AAS7132021.014”, “AAS7132021.009, AAS7132021.015”, “AAS7132021.006, AAS7132021.012”.

- Lập trình di động nâng cao (AAW0232021.001);

· Và các sinh viên khác có quan tâm.

Các bạn sinh viên tham dự lưu minh chứng và thực hiện sản phẩm chuyên môn được ghi nhận hoạt động chuyên môn khi đăng ký học tập theo chuyên ngành Hệ thống thông tin. Liên kết biểu mẫu lưu minh chứng hoạt động chuyên môn tại đây.

(21265 lần xem)