Thông báo về TechTalk Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

11/09/2020 14:38
Bộ môn Công nghệ phần mềm thông báo v/v Tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn cấp Khoa
Tags: Tech talk,

Chủ đề: Các nền tảng kiến thức cần có khi phát triển chuyên sâu về dữ liệu và một số bài toán dữ liệu trong các dự án thực tế.

Thời gian: 9g - 11g, thứ 4 ngày 16/9/2020 tại P52.

Chuyên gia: Anh Trần Ngọc Huy

10 năm kinh nghiệm quản trị CSDL ngân hàng, chứng khoán, viễn thông,..

Admin Group Oracle DBA Hà Nội

CEO Wecommit &Talent5

Thành phần:

  1. Sinh viên đang theo học lớp môn Hệ quản trị CSDL
  2. Sinh viên chuyên ngành Công nghệ phần mềm
  3. Giảng viên chuyên môn
  4. Các giảng viên, sinh viên quan tâm khác.

Bộ môn CNPM thông báo và yêu cầu các sinh viên chuyên ngành Công nghệ phần mềm tham gia, nộp sản phẩm chuyên môn theo yêu cầu và lưu minh chứng cho hoạt động chuyên môn theo biểu mẫu link

(24395 lần xem)