Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu quan hệ Việt Nam - Lào

25/07/2017 17:21
Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu quan hệ Việt Nam - Lào Đảng viên, Cán bộ, Viên chức, Sinh viên khoa CNTT tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi Tìm hiểu quan hệ Việt Nam- Lào

(50231 lần xem)