Đại hội Liên chi Đoàn khoa CNTT dự kiến diễn ra vào ngày 18/08

26/07/2013 15:43
Theo tin mới nhận từ Văn phòng Khoa

Liên chi đoàn Khoa CNTT dự kiến tổ chức Đại hội vào 10h00’, ngày 18/08/2013, tại CS2 khoa CNTT.

Từ nay đến 09/08/2013, các Chi Đoàn khoa CNTT được yêu cầu hoàn thành việc kiện toàn tổ chức. Đây chắc hẳn sẽ là ngày hội lớn với mỗi Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh tại khoa CNTT.

(48034 lần xem)