Thông báo v/v Điều chỉnh đăng ký các lớp tín chỉ HK3 năm học 2020-2021

07/05/2021 11:45
Căn cứ kết quả đăng ký tín chỉ đến hết 11:00 07/05/2020, khoa CNTT thông báo một số điều chỉnh như sau
 1. Huỷ một số lớp sau do số đăng ký quá ít, SV trong các lớp bị huỷ sẽ được tự động chuyển sang lớp cùng môn, không trùng lịch, còn chỉ tiêu.
  Lịch dự kiến Phòng Trình độ Môn học Số tín chỉ Lớp tín chỉ Tổng số ĐK
  11/05/21 12:45 P23 Đại học Giải tích 2 3 [AAB2092021.002], [AAB2092021.003] 11
  12/05/21 12:45 P42 Đại học Tiếng Anh cơ bản 1 3 [MHN1102021.001] 2
  14/05/21 12:45 P43 Đại học Tiếng Anh cơ bản 2 3 [MHN2122021.003], [MHN2122021.005] 8
  10/05/21 12:45 P23 Đại học Toán rời rạc 4 [AAB3192021.001], [AAB3192021.004] 0
  12/05/21 12:45 P52 Đại học Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 [7A00032021.005], [7A00032021.007] 12
  11/05/21 12:45 P41 Đại học Xác suất và thống kê toán học 3 [MHN5182021.001], [MHN5182021.004] 16
  11/05/21 06:45 P22 Đại học Đại số và hình giải tích 3 [AAB4062021.003], [AAB4062021.006] 13
 2. Mở thêm một số lớp
  1. An ninh bảo mật dữ liệu
  2. Cấu trúc dữ liệu
  3. Chủ nghĩa Xã hội khoa học
  4. Phân tích thiết kế mạng máy tính
 3. Một số lớp còn chỉ tiêu sau thời gian dành cho khoá 1710A trở về trước đã được mở cho SV khoá sau 
 4. Các lớp môn Lập trình trên thiết bị di động tại HK3 năm 2020-2021 đang được xây dựng kế hoạch đào tạo kết hợp với chuyên gia từ Huawei Services (Hong Kong) Co., Limited để phát triển ứng dụng di động trên nền tảng Huawei Mobile Services (HMS) theo nhu cầu từ Huawei.
 5. Khoa CNTT yêu cầu:
  1. SV tiếp tục chủ động đăng ký vào các lớp tín chỉ còn chỉ tiêu.
  2. SV có học lực yếu (TBTL<2.0) cần tích cực học cải thiện để đáp ứng điều kiện tốt nghiệp theo qui chế.
  3. CVHT thực hiện đăng ký bắt buộc đến trước 15:00 ngày 08/05/2021 cho những SV đang ở diện chậm tiến độ (xếp hạng năm học thấp hơn tiến độ năm đào tạo thiết kế). SV diện bắt buộc nói trên nếu không muốn học phải trình bày rõ lí do bằng email với Cố vấn học tập (CVHT), CVHT xét duyệt (nếu chính đáng) và lưu minh chứng phục vụ công tác kiểm tra khi có yêu cầu.
(25293 lần xem)