THÔNG BÁO số 2 v/v đăng ký tín chỉ HK3 năm học 2023-2024

20/05/2024 09:52

Khoa CNTT thông báo danh sách các lớp điều chỉnh đăng ký tín chỉ như sau.

  1. Hủy các lớp sau do số lượng sinh viên không đủ số lượng, các sinh viên trong lớp bị hủy sẽ được đưa sang lớp tương ứng để đảm bảo đăng ký của sinh viên

1

Cơ sở dữ liệu

7E1007.22-3.2324.1.1

3

65

16

Hủy - Ghép

Thứ 2(T5-8); Thứ 5(T1-4)

2

Hệ quản trị CSDL

7E1013.22-3.2324.4.4

4

65

7

Hủy- Ghép

Thứ 2(T5-8); Thứ 5(T5-8)

3

Lập trình trên thiết bị di động

7E1019.22-3.2324.2.2

3

65

19

Hủy - Ghép

Thứ 3(T1-4)

4

Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

7E1001.22-3.2324.2.2

3

65

6

Hủy - Ghép

Thứ 4(T1-4); Thứ 6(T1-4)

5

Mạng và truyền thông

7E1010.22-3.2324.2.2

3

70

12

Hủy -Ghép

Thứ 2(T1-4); Thứ 4(T1-4)

6

Tiếng Anh cơ bản 3

7A0010.22-3.2324.6.6

3

50

7

Hủy- Ghép

Thứ 4(T5-8); Thứ 6(T5-8)

7

Nhập môn Khai phá dữ liệu và máy học

7E1015.22-3.2324.1.1

4

65

6

Hủy

Thứ 2(T5-8); Thứ 4(T5-8)

8

Nhập môn Khai phá dữ liệu và máy học

7E1015.22-3.2324.2.2

4

65

6

Hủy

Thứ 2(T5-8); Thứ 4(T5-8)

9

Thiết kế Web

7E1009.22-3.2324.1.1

4

65

4

Hủy

Thứ 2(T5-8); Thứ 5(T5-8)

10

Tiếng Anh cơ bản 2

7A0009.22-3.2324.1.1

3

50

13

Hủy

Thứ 3(T1-4); Thứ 7(T1-4)

11

Toán rời rạc

7C2018.17-3.2324.1.1

4

65

9

Hủy

Thứ 3(T1-4); Thứ 5(T1-4)

    2. Tiếp tục mở đăng ký đăng ký mới cho các lớp còn dư chỉ tiêu

    3. Lớp GDQPAN mở them

Sinh viên không thấy lớp QPAN hiện thì đến VPK giải quyết (SV đã nộp đơn học rồi thì thôi), thời hạn nhận đơn học QPAN: đến hết thứ 5 ngày 23/05/2024. Thông tin về việc đóng học phí và kinh phí học GDTC&QPAN xem tại http://www.fithou.edu.vn/Article.aspx?aid=2279&cid=3

         4. Mở  mới 01 lớp Lập trình Web nâng cao

         5. Thời gian: từ 10h00 đến 17h00 ngày 20/05/2024

         6. Lớp Giáo dục thể chất cho các sinh viên Khóa 2023 sẽ được đăng ký tự động

         7. Sau thời gian 17h00 ngày 20/05/2024. Các điều chỉnh đăng ký tín chỉ gửi về Form sau: link

(9543 lần xem)