Tech Talk môn Lập trình Web với nội dung "Lập trình Hướng đối tượng phía client với JavaScript (ES6)"

09/06/2021 21:43
Tech Talk môn Lập trình Web với nội dung "Lập trình Hướng đối tượng phía client với JavaScript (ES6)" Triển khai hoạt động Tech Talk học kì 3 năm học 2020 - 2021, Bộ môn Công nghệ Phần mềm thông báo:
 1. Nội dung: "Lập trình Hướng đối tượng phía client với JavaScript (ES6)"
 2. Báo cáo viên: Chuyên gia Nguyễn Văn Mạnh - Viện Đào tạo công nghệ - Trung tâm phát triển phần mềm Công ty cổ phần MISA.
 3. Thời gian: [cập nhật] 08:00 thứ 4 ngày 16/06/2021. 09:00 thứ 2 ngày 14/06/2021
 4. Địa điểm: trực tuyến
 5. Thành phần:
  • Sinh viên thuộc lớp môn học Lập trình Web AAW7112021.001
  • Sinh viên chuyên ngành CNPM tham gia và lưu minh chứng theo biểu mẫu.
  • Các sinh viên khác có quan tâm, đăng ký thông tin (trước khi diễn ra sự kiện 24h) để nhận lời mời.
  • Các giảng viên chuyên môn Lập trình Web
  • Cán bộ và giảng viên khác có quan tâm;
(28982 lần xem)