Thông báo triệu tập và tuyển thành viên tham gia cuộc thi SV với ATTT năm 2023

21/07/2023 15:02
Căn cứ công văn số 212/CV-VNISA ngày 3/7/2023 của Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam về việc mời các trường tham dự cuộc thi Sinh viên với ATTT ASEAN năm 2023

Thừa lệnh Ban lãnh đạo Khoa CNTT, Tổ NCKH thông báo:

1. Thể lệ cuộc thi Sinh viên với ATTT ASEAN năm 2023

2. Triệu tập tất cả sinh viên Chuyên ngành Mạng và Kỹ thuật máy tính và các sinh viên khác có đam mê, mong muốn tham gia cuộc thi.

3. Tất cả các bạn sinh viên (mục 2.) hoàn thành form dưới đây trước ngày 2507/2023:

https://forms.gle/8ZKbcuYSEooJLswa7

Sau khi sinh viên hoàn thành form nêu trên, Tổ NCKH sẽ đề xuất kế hoạch ôn luyện, thi tuyển chọn đội tuyển của trường và sẽ thông báo cụ thể tới tất cả các bạn sinh viên.

(7771 lần xem)