Thông báo v/v Khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm học 2023 -2024

01/12/2023 16:07
Thực hiện công tác phối hợp thường kỳ giữa khoa CNTT và phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng - Trường ĐH Mở HN;
Tags: khảo sát,

Thừa lệnh Ban lãnh đạo khoa CNTT,

BP Văn phòng khoa CNTT triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên HK1 năm học 2023 - 2024, cụ thể như sau:

 

  • Hình thức: Khảo sát trực tuyến, sinh viên đăng nhập vào trang http://dbcl.hou.edu.vn/ bằng tài khoản cá nhân đã cấp theo mã sinh viên và mật khẩu là mã sinh viên hoặc mật khẩu các bạn đã cập nhật lại. Sinh viên hoàn thành phiếu khảo sát theo hướng dẫn trên hệ thống.
  • Sinh viên có trách nhiệm phản hồi đầy đủ ý kiến về hoạt động giảng dạy của tất cả giảng viên phụ trách lớp học phần mà mình đã đăng ký học.
  • Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/12/2023 đến trước ngày 15/12/2023
  • Đối tượng: SV tham gia học tập HK1 năm học 2023-2024

Ghi chú: Đây là công tác bắt buộc vì vậy yêu cấu sinh viên tham gia đầy đủ 100%

(13733 lần xem)

Tin liên quan: