Thông báo Khảo sát sinh viên về mức độ đáp ứng của hoạt động Đào tạo năm 2023

26/12/2023 13:20
Thực hiện công tác phối hợp giữa khoa CNTT và phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng - Trường ĐH Mở HN;
Tags: khảo sát,

Thừa lệnh Ban lãnh đạo khoa CNTT,

BP Văn phòng khoa CNTT triển khai công tác khảo sát sinh viên về mức độ đáp ứng của hoạt động Đào tạo năm 2023 cụ thể như sau:

  1. Đối tượng: Toàn bộ sinh viên hệ chính quy trong danh sách đang học tại Khoa Công nghệ Thông tin.
  2. Thời hạn: trước 17:00 ngày  30/12/2023.

Cách thức tham gia: Đăng nhập hệ thống:  https://survey.hou.edu.vn/ (bằng tài khoản cá nhân đã cấp theo mã sinh viên và mật khẩu là mã sinh viên hoặc mật khẩu các bạn đã cập nhật lại. Sinh viên đọc kỹ thông tin và trả lời các câu hỏi,  hoàn thành phiếu khảo sát theo hướng dẫn trên hệ thống.

Ghi chú: Đây là công tác bắt buộc vì vậy yêu cầu toàn bộ sinh viên tham gia đầy đủ 100%.

(7625 lần xem)

Tin liên quan: