OTSC bật tính năng Cảnh báo tình trạng thực hiện nghĩa vụ học phí trên trang Xem lịch thi của hệ thống CTMS

19/11/2014 23:32
OTSC bật tính năng Cảnh báo tình trạng thực hiện nghĩa vụ học phí trên trang Xem lịch thi của hệ thống CTMS Từ 21/11/2014, OTSC chính thức bật tính năng cảnh báo tình trạng thanh toán học phí trên trang Xem lịch thi của hệ thống CTMS
Tags: CTMS, OTSC,

Tiếp theo việc tích hợp Khuyến nghị từ hệ thống ORS để khuyến nghị cho sinh viên khi đăng kí Lớp tín chỉ, OTSC hiện đã bật thêm một tính năng mới trên CTMS. Theo tính năng này, nếu sinh viên chưa được gạch nợ các khoản học phí phải nộp thì CTMS sẽ hiển thị một cảnh báo "Bạn còn nợ học phí nên có thể sẽ bị cấm thi". 

Cảnh báo khi sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí

Việc sinh viên tại khoa CNTT có được dự thi khi còn nợ học phí hay không phụ thuộc chính sách quản lý của Khoa. Hệ thống CTMS chỉ hiển thị cảnh báo mang tính nhắc nhở sớm, tránh những trường hợp nhầm lẫn khi dự thi cho sinh viên.

(64296 lần xem)