Thông báo danh sách dự kiến xét cấp Khoa về việc cấp học bổng KKHT Học kỳ 2 năm học 2022-2023

25/08/2023 16:47
Khoa thông báo danh sách dự kiến xét cấp Khoa về việc cấp học bổng HK2 năm học 2022-2023, như sau:
Tags: học bổng,

1. Danh sách đề nghị xét cấp học bổng: xem danh sách (1) đăng dưới đây

2. Nếu có thắc mắc, Sinh viên liên hệ qua e-mail với CVHT, có CC: cntt@hou.edu.vn trước 28/08/2023  để được giải đáp. 

CVHT hoàn thành việc giải đáp qua e-mail (có CC đến địa chỉ của Khoa) trước 14:00 ngày 28/08/2023.

Danh sách (1) như sau:

STT Họ và Tên Lớp Ngày sinh Điểm học tập Xếp loại RL Số TK-NH
1 Kiều Đức Đạt 1810A03 11/12/2000 3,44 Khá Theo số TK Sv nộp HP
2 Chu Quỳnh Anh 2110A04 23/10/2003 2,79 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
3 Hoàng Việt Anh 2110A02 28/04/2003 3,00 Khá Theo số TK Sv nộp HP
4 Vũ Việt Anh 2110A02 09/08/2003 3,10 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
5 Đàm Phương Dung 2110A03 13/10/2003 2,73 Khá Theo số TK Sv nộp HP
6 Phạm Thị Dung 2110A05 03/06/2003 2,71 Khá Theo số TK Sv nộp HP
7 Nguyễn Đình Dũng 2110A01 03/02/2003 3,20 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
8 Nguyễn Văn Dũng 2110A03 11/11/2003 3,19 Khá Theo số TK Sv nộp HP
9 Đỗ Ngọc Giao 2110A03 02/12/2003 2,58 Khá Theo số TK Sv nộp HP
10 Phan Ngọc Hân 2110A02 18/11/2003 3,47 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
11 Nguyễn Minh Hòa 2110A01 15/11/2003 3,19 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
12 Lương Thu Hoài 2110A01 01/10/2003 2,83 Khá Theo số TK Sv nộp HP
13 Tạ Đức Hoàn 2110A05 05/05/2003 2,68 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
14 Nguyễn Viết Hoàng 2110A04 24/01/2003 2,55 Khá Theo số TK Sv nộp HP
15 Nguyễn Diệu Linh 2110A03 10/08/2003 2,61 Khá Theo số TK Sv nộp HP
16 Nguyễn Đức Lượng 2110A05 27/10/2003 3,13 Khá Theo số TK Sv nộp HP
17 Nguyễn Phương Mai 2110A03 06/04/2003 3,08 Khá Theo số TK Sv nộp HP
18 Đỗ Văn Minh 2110A02 12/04/2001 2,67 Khá Theo số TK Sv nộp HP
19 Ngọ Quốc Minh 2110A02 24/12/2003 3,22 Khá Theo số TK Sv nộp HP
20 Phạm Hải Nam 2110A04 15/07/2003 2,76 Khá Theo số TK Sv nộp HP
21 Bùi Kim Ngọc 2110A01 30/12/2003 2,97 Khá Theo số TK Sv nộp HP
22 Đặng Thị Ngọc 2110A03 28/08/2003 2,68 Khá Theo số TK Sv nộp HP
23 Đỗ Trọng Ninh 2110A02 28/09/2003 2,69 Khá Theo số TK Sv nộp HP
24 Ngô Minh Phương 2110A01 05/09/2003 3,22 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
25 Nguyễn Ngọc Tân 2110A04 09/05/2003 2,63 Khá Theo số TK Sv nộp HP
26 Lê Minh Thắng 2110A01 04/11/2003 3,00 Khá Theo số TK Sv nộp HP
27 Nguyễn Thị Đoan Trang 2110A04 13/09/2003 2,58 Khá Theo số TK Sv nộp HP
28 Phạm Duy Trường 2110A01 11/03/2003 2,50 Khá Theo số TK Sv nộp HP
29 Phạm Quốc Tuấn 2110A05 12/12/2003 2,86 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
30 Nguyễn Thị Yến Vy 2110A01 03/03/2003 3,31 Khá Theo số TK Sv nộp HP
31 VŨ HOÀNG ANH 2210A04 21/10/2004 3,45 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
32 NGUYỄN HỒNG ÁNH 2210A04 06/08/2004 3,11 Khá Theo số TK Sv nộp HP
33 ĐÀO QUANG BIÊN 2210A01 16/06/2004 3,12 Khá Theo số TK Sv nộp HP
34 NGUYỄN KHẮC CHÍNH 2210A05 14/01/2004 3,61 Khá Theo số TK Sv nộp HP
35 LÊ NGHĨA DŨNG 2210A05 02/12/2004 2,79 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
36 NGUYỄN THẾ DUY 2210A03 28/05/2003 2,76 Khá Theo số TK Sv nộp HP
37 VŨ THỊ HƯƠNG GIANG 2210A06 27/10/2004 2,97 Khá Theo số TK Sv nộp HP
38 VŨ DUY GIÁP 2210A04 09/11/2004 2,80 Khá Theo số TK Sv nộp HP
39 NGUYỄN MINH HIẾU 2210A05 10/07/2003 3,37 Khá Theo số TK Sv nộp HP
40 PHAN THỊ HỒNG HOÀI 2210A03 10/09/2004 3,36 Khá Theo số TK Sv nộp HP
41 TRẦN THỊ HUYỀN 2210A03 14/10/2004 3,33 Khá Theo số TK Sv nộp HP
42 NGUYỄN THỊ TÚ LAN 2210A05 06/01/2004 2,91 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
43 TRẦN THỊ KIM LIÊN 2210A01 26/10/2004 3,83 Khá Theo số TK Sv nộp HP
44 PHẠM MẠNH LỰC 2210A02 23/12/2004 3,37 Khá Theo số TK Sv nộp HP
45 NGUYỄN THÀNH NAM 2210A02 28/05/2004 3,00 Khá Theo số TK Sv nộp HP
46 NGÔ XUÂN NGHIÊM 2210A01 05/04/2004 3,53 Xuất sắc Theo số TK Sv nộp HP
47 TRẦN BẢO NGUYÊN 2210A02 20/06/2004 2,88 Khá Theo số TK Sv nộp HP
48 TRẦN THỊ YẾN NHI 2210A04 05/11/2004 3,61 Khá Theo số TK Sv nộp HP
49 TRẦN THÙY NINH 2210A04 01/02/2004 2,86 Khá Theo số TK Sv nộp HP
50 NGUYỄN THỊ OANH 2210A05 18/06/2004 2,55 Khá Theo số TK Sv nộp HP
51 TRẦN ĐẠI PHONG 2210A02 28/08/2004 3,29 Khá Theo số TK Sv nộp HP
52 NGUYỄN VĂN PHÚC 2210A04 06/09/2004 3,02 Khá Theo số TK Sv nộp HP
53 NGUYỄN THỊ HUYỀN PHƯƠNG 2210A03 09/11/2004 3,03 Khá Theo số TK Sv nộp HP
54 DƯƠNG THỊ THƯƠNG 2210A06 25/03/2004 3,43 Khá Theo số TK Sv nộp HP
55 NGÔ CHÍ TÌNH 2210A02 16/05/2004 3,24 Khá Theo số TK Sv nộp HP
56 ĐINH THỊ TRÀ 2210A02 25/09/2004 2,76 Khá Theo số TK Sv nộp HP
57 NGUYỄN THU TRANG 2210A04 19/12/2004 3,29 Khá Theo số TK Sv nộp HP
58 PHẠM HUYỀN TRANG 2210A05 18/09/2004 2,86 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
59 NGUYỄN MINH TRUNG 2210A04 25/01/2004 3,37 Khá Theo số TK Sv nộp HP
60 ĐỖ ĐAN TRƯỜNG 2210A02 12/03/2004 3,17 Khá Theo số TK Sv nộp HP
61 PHẠM THANH TÙNG 2210A04 22/05/2004 2,82 Khá Theo số TK Sv nộp HP
62 LÊ THỊ TUYẾT 2210A02 10/09/2002 2,87 Khá Theo số TK Sv nộp HP
63 TỐNG TÂM XUÂN 2210A04 15/10/2004 2,81 Khá Theo số TK Sv nộp HP

(10507 lần xem)