Kế hoạch số 6003/KH-ĐHM - triển khai khảo sát hỗ trợ cho đề tài NCKH cấp Nhà nước

24/12/2020 14:33
Tags: khảo sát,

Kế hoạch số 6003/KH-ĐHM - triển khai khảo sát hỗ trợ cho đề tài NCKH cấp Nhà nước

Thực hiện chỉ đạo của thầy Hiệu trưởng, Trung tâm Công nghệ & Học liệu làm đầu mối cho việc thực hiện khảo sát trực tuyến nhằm thu thập dữ liệu cho việc đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển eLearning trong giáo dục đại học tại Việt Nam. Đây là đề tài thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia do Trường ĐH Mở TP.Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Vụ Giáo dục Đại học và Trường Đại học Mở Hà Nội. Các kết quả của khảo sát chỉ nhằm mục đích phục vụ cho nghiên cứu.

- Form khảo sát trực tuyến dành cho sinh siên: 

   https://docs.google.com/forms/d/1GsbNhqhXyWieqE4KUxf2rlYhRjQFiYK6XtT6kjXq5_I/edit?usp=sharing_eil&ts=5fc58e12

-Thời gian sinh viên khảo sát trước: 18h00 ngày 26.12.2020

 

    STT               Họ và tên   Khoa           Lớp Má số khảo sát
1 Hoàng Đức Giang CNTT 1510A03 01B-4TC-T001
2 Nguyễn Thị Thanh Hoa CNTT 1610A01 01B-4TC-T002
3 Nguyễn Thị Thu CNTT 1610A01 01B-4TC-T003
4 Nguyễn Văn Trung CNTT 1610A01 01B-4TC-T004
5 Lê Thị Dung CNTT 1610A02 01B-4TC-T005
6 Vũ Viết Hưng CNTT 1610A02 01B-4TC-T006
7 Phùng Tiến Sơn CNTT 1610A02 01B-4TC-T007
8 Nguyễn Thành Tài CNTT 1610A02 01B-4TC-T008
9 Bùi Tiến Anh CNTT 1610A04 01B-4TC-T009
10 Đỗ Thu Hà CNTT 1610A04 01B-4TC-T010
11 Chu Thị Khánh Huyền CNTT 1610A04 01B-4TC-T011
12 Nguyễn Văn Sơn CNTT 1610A04 01B-4TC-T012
13 Phạm Thị Thu CNTT 1610A04 01B-4TC-T013
14 Ngô Thị Thúy Vy CNTT 1610A04 01B-4TC-T014
15 Hoàng Thị Ngọc Anh CNTT 1610A06 01B-4TC-T015
16 Dương Thanh Bình CNTT 1610A06 01B-4TC-T016
17 Phùng Minh Hải CNTT 1610A06 01B-4TC-T017
18 Hà Thị Hằng CNTT 1610A06 01B-4TC-T018
19 Nguyễn Văn Hiếu CNTT 1610A06 01B-4TC-T019
20 Nguyễn Thị Hòa CNTT 1610A06 01B-4TC-T020
21 Phạm Quốc Khánh CNTT 1610A06 01B-4TC-T021
22 Chu Văn Mạnh CNTT 1610A06 01B-4TC-T022
23 Nguyễn Thiên Sơn CNTT 1610A06 01B-4TC-T023
24 Vũ Thị Thúy CNTT 1610A06 01B-4TC-T024
25 Nguyễn Trung Kiên CNTT 1710A01 01B-4TC-T025
26 Đặng Thị Thu Hằng CNTT 1710A02 01B-4TC-T026
27 Hoàng Vũ Hùng CNTT 1710A02 01B-4TC-T027
28 Đặng Thị Hương Lan CNTT 1710A02 01B-4TC-T028
29 Bùi Văn Tuấn CNTT 1710A02 01B-4TC-T029
30 Nguyễn Văn Lộc CNTT 1710A03 01B-4TC-T030
31 Nguyễn Thị Hà Giang CNTT 1710A04 01B-4TC-T031
32 Nguyễn Thị Bích Ngọc CNTT 1710A04 01B-4TC-T032
33 Lều Xuân Bảo CNTT 1710A05 01B-4TC-T033
34 Nguyễn Văn Bảo CNTT 1710A05 01B-4TC-T034
35 Trần Mạnh Hùng CNTT 1710A05 01B-4TC-T035
36 Nguyễn Văn Lâm CNTT 1710A05 01B-4TC-T036
37 Đỗ Thùy Linh CNTT 1710A05 01B-4TC-T037
38 Nguyễn Thị Thảo CNTT 1710A05 01B-4TC-T038
39 Nguyễn Thu Phương CNTT 1810A04 01B-4TC-T039
40 Nguyễn Bá Lộc CNTT 1810A05 01B-4TC-T040
41 Nguyễn Đình Phong CNTT 1810A05 01B-4TC-T041
42 Nông Thị Tuyết Mai CNTT 1910A03 01B-4TC-T042
43 Vũ Xuân Trường CNTT 1910A03 01B-4TC-T043
44 Nguyễn Thanh Nam CNTT 1910A04 01B-4TC-T044
45 Phạm Lê Việt Tú CNTT 1910A04 01B-4TC-T045
46 Trần Văn Quang CNTT 1910A05 01B-4TC-T046
47 Lê Chiếu Dương CNTT 2010A01 01B-4TC-T047
48 Phạm Duy Đạt CNTT 2010A04 01B-4TC-T048
49 Dương Tiến Mạnh CNTT 2010A04 01B-4TC-T049
50 Nguyễn Văn Nam CNTT 2010A04 01B-4TC-T050
(7939 lần xem)